Arkiv | augusti, 2011

Israelisk medicinsk omskärelse minskar spridning av AIDS

30 Aug

Jerusalem AIDS Project (JAIP) hjälper bl.a. Zulufolket (ca 10 miljoner invånare) att utföra manlig medicinsk omskärelse. Anledningen till den medicinska omskärelsen är att ingreppet av allt att döma minskar spridningen av AIDS. Det råder delade meningar hur effektivt ingreppet är, alltifrån 10% till 50% avseende reducering av AIDS-spridning. JAIP är aktiva f.n. i Swaziland, Etiopien, Senegal, Uganda och Sydafrika.

Annons

14 – 20 augusti fördes 34 657 ton med varor och gas till Gaza från Israel

29 Aug

IDF meddelade att mellan den 14 – 20 augusti fördes 34 657 ton (via 1 315 lastbilar) med varor och gas till Gaza från Israel. Coordinator of Government Activities in the Territories (COGAT) och Coordination and Liaison Administration (CLA) hjälper dagligen till med transporterna in till Gaza.
Varorna består t.ex. av gas, byggnadsmaterial, elektriska apparater, vete och andra livsmedel, hygienprodukter m.m. Förra veckan fördes också 283 patienter med anhöriga från Gaza till Israel för medicinsk vård i bl.a. Israel.

Hello world!

27 Aug

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.