Arkiv | november, 2011

Speaking Art Conference Jerusalem

29 Nov

Den årliga Speaking Art Conference med judiska och arabiska deltagare, startade igår på Internationella Tolerans Dagen. Inledningskonserten ägde rum i Beit Masia Theater, och för första gången uppträdde på samma scen de judiska artisterna Achinoam Nini – mer känd som Noa, Gili Dor med Mona Mashi’l, känd arabisk dansare.

70 judiska och arabiska konstnärer, musiker, artister och dansare deltar i den årliga konferensen som syftar till att skapa samarbete, dialog och gemensamt arbete mellan judar och araber i konsten.

Evenemang, workshops och klasser äger rum på YMCA Jerusalem, Beit Masia Theater och Gerard Behar Center, med en inledande och avslutande konsert öppen för allmänheten.

Evenemanget initierades av Nadim Shiban från Jerusalem Foundation och stöds utöver Jerusalem Foundation även YMCA Jerusalem och Jerusalem Intercultural Center.

Annons

Skådespelaren Leonardo DiCaprio investerar i israeliskt företag

29 Nov

Befria palestinierna FRÅN HAMAS

29 Nov

”Befria palestinierna FRÅN HAMAS” går det att läsa från plakaten som studenter från University of Texas bar på för ett par år sedan vid en manifestation för Israel. Ja, befria palestinierna från Hamas med tillägget från Golda Meir: ”Peace will come when the Arabs will love their children more than they hate us.” http://www.facebook.com/stoppaisraelbojkotter

Temaskriften ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” distribueras fritt

29 Nov

Temaskriften ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” som Palestinagrupperna i Sverige (PGS) har tryckt upp med svenska skattemedel, finns nu tillgänglig via Utbudet.se som erbjuder lärare kostnadsfritt skolmaterial.

Utbudet.se skriver själva om sin verksamhet att: ”Idag är det viktigare än någonsin att vi har elever som värderar, analyserar och kritiserar. Materialet som vi distribuerar spänner över en lång rad ämnen och riktar sig till såväl grundskola som äldre elever. Mycket av materialet är anpassat för skolungdom, och kan med fördel användas i undervisningen – som komplettering, fördjupning, bredvidläsning eller varför inte till att öva kritiskt granskande läsning.” Huruvida en hatskrift som den ovannämnda kan bidra till att höja kvalitén i undervisningen bland skolor i Sverige är ju förstås ett önsketänkande som inte har förankring i verkligheten.

Att PGS ser medlemskapet hot Utbudet.se som viktigt går att läsa på deras egen hemsida: ”Sedan 2006 är vi med i Utbudet, där lärare kan beställa material gratis mot att vi faktureras för portokostnaden och får listor över de skolor som beställt. Som medlem exponeras man också i deras material och på webben. Under 2008 och 2009 har vi distribuerat över 6 000 temaskrifter genom Utbudet.”

Snart kommer tusentals temaskrifter av ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” ha distriburerats kostnadsfritt via Utbudet.se (http://www.utbudet.se/Shop/Article/List/?search=palestinagrupperna) och sprider därmed hat mot Israel i Sveriges skolor gratis, där t.o.m.våra skattepengar har stått för notan gällande text och tryckning. Skicka gärna ett meddelande till Utbudet.se vad du tycker om att de erbjuder hatskriften på sin hemsida via info@utbudet.se.

Dags för Sveriges skolor att göra en egen självsanering och vägra ta in propaganda- och hatmaterial från Palestinagrupperna i Sverige!

————————————————
==> Sprid facebook.com/pgsprotest <==
————————————————

IDF-musiker sprider glädje under sin militärtjänstgöring

29 Nov

Annorlunda service: IDF-musiker sprider glädje under sin militärtjänstgöring med musik till kamrater, sjukhuspatienter, äldre och skolbarn. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxfDnjJ6-6QQ&h=dAQHemD5oAQG4aS547r3CZzbhucxilfsfI2ioP5V8r7q5Rw

Franz Cohn ger ut nyhetsbrevet “Från den ljusa sidan”

29 Nov

Franz Cohn via Sionistiska Federationen ger varje månad ut nyhetsbrevet “Från den ljusa sidan” med positiva nyheter från Israel. Nyhetsbrevet bjuder på intressanta notiser inom ämnen som medicin, teknik och miljö – områden där Israel är världsledande. Idag har det senaste numret kommit ut och som du kan ladda ner på deras webite inom kort eller genom att bli prenumerant på nyhetsbrevet

Deltag i protesten mot Palestinagrupperna i Sverige (PGS) mot skattemissbruk

28 Nov

222 personer deltager hittills i protesten mot PGS-missbruket av skattemedel. Kommer vi att nå 300? Med din hjälp är det möjligt. Sprid protestlänken även till personer som inte är uttalade Israelvänner för nu handlar det ju om respekt för hur skattemedel brukas, tack på förhand.

Palestinagrupperna i Sverige och ISM

28 Nov

Palestinagrupperna i Sverige är nöjda enligt egen utsago (1) med ”flera lyckade samarbeten med andra organisationer. Till exempel … International Solidarity Movement (ISM)…”
(1) palestinagrupperna.se/files/PGS%20VB%202008-2009.pdf

Som du kanske kommer ihåg rapporterade Israels UD att två terrorister som var involverade i självmordsattacken mot baren Mike’s Place i Tel Aviv 2003 (tre döda och över 50 skadade där Hamas och Al-Aqsa-martyrernas brigad tog på sig självmordsattacken) hade förbindelser med vänsteraktivister och medlemmar från International Solidarity Movement (ISM), organisationen som PGS samarbetar med.

ISM-medlemmar säger sig vara en icke-vålds organisation men så är inte fallet, långt ifrån, vilket ovanstående anklagelse från Israels UD visar tydligt samt att ISM regelbundet deltager i våldsamma handlingar mot israeliska soldater.

ISM-medlemmar tas emot ibland av palestinska terrororganisationer för vidare instruktioner hur de på sitt sätt kan vara till ”nytta” för dem och när ISM-medlemmar åker till Israel gör man det ofta under falsk flagg, man uppger alltifrån man kommer till Israel som turister till religiösa syften m.m. IDF har också arresterat en ISM-medlem som gömde en islamisk jihad terrorist, bland mycket annat.

ISM är en av de s.k. anti-fredsorganisationer som finns och stödjer inte en 2-statslösning mellan palestinier och israeler, vilket inte förvånar då ISM var grundat av extrema vänsteraktivister och är en del av den s.k. BDS-kampanjen (Bojkott – Deinvestering – Sanktioner) mot Israel.

Att Palestinagrupperna i Sverige talar om ”lyckade samarbeten” med ISM är ytterligare ett skäl att stoppa skattemedel till PGS. Mer information om ISM finns t.ex. via http://www.stoptheism.com/ och andra siter runtom Internet.

Har du ännu inte protesterat emot att dina pengar används till PGS? Vänligen gå till http://www.facebook.com/pgsprotest. Ifall du redan har protesterat skicka gärna protestlänken vidare.

Stimulera rekrytering och utbildning av höteknologiskt yrkesverksamma från den arabiska sektorn

28 Nov

Idag publicerade The Jerusalem Post en intressant artikel som behandlar ett nytt projekt, där bl.a. President Shimon Peres är drivande kraft. Projektet som har pågått i ett antal månader har målet att stimulera rekrytering och utbildning av höteknologiskt yrkesverksamma från den arabiska sektorn.

De högteknologiska företagen som deltager i projektet, är bl.a. HP, SAP, Oracle, Amdocs, RSA, Galil Software, Google, Matrix, ECI, IBM, NICE, Checkpoint och CA Technologies.

Det långsiktiga målet är att ha så många araber i high tech som deras demografiska andel av befolkningen.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) verkar för Syriens intressen

26 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) verkar för Syriens intressen: I program och stadgar (http://palestinagrupperna.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs/program-och-stadgar) för Palestinagrupperna i Sverige (PGS) kan man läsa följande: ”PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina-Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter. ” Men i samma program och stadgar skriver PGS även att ”verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.”

Det låter ju minst sagt motsägelsefullt, först så tar PGS ”endast ställning” i den s.k. Palestina-Israelkonflikten, men samtidigt verkar PGS även verkar för att Israel ska lämna Golanhöjderna. Då tar man ju förstås ställning i en konflikt som inte rör den mellan palestinierna och Israel. Ligger det i svenska statens intresse att via Sida överhuvudtaget ge en enda krona till en organisation som PGS, vilka t.o.m. ger sig in i konflikten mellan Syrien och Israel?

Om du ännu inte har protesterat emot PGS missbruk av skattemedel kan göra det via facebook.com/pgsprotest. http://www.stoppabojkott.se