Arkiv | november, 2011

Palestinierna värderar inte sina barn högt

24 Nov

Den bifogade videon tar upp en gammal aspekt som rör att palestinierna inte värderar sina barns liv högt, vilket förstås t.ex. de palestinska medierna, skolorna och de pro-palestinska organisationer som inte vågar ställa krav på sitt bistånd, bär en stor skuld av. Att ständigt höra hat mot Israel och judar påverkar givetvis vem som helst i längden och här vi ju ett område för PGS att arbeta med om de överhuvudtaget vågar göra det öppet – i t.ex. Hamas Gaza…

En intervjuad person i videon utbrister indignerat: ”De har ju pengar. Varför använder de pengarna för att odla hat? Varför? Det är inte bara hur de väljer att använda pengarna. De använder människorna, barnen, som självmordsbombare. Vilka myter bygger det på?” http://www.youtube.com/watch?v=v7H6zHfLUb8

Åminnelse av Kristallnatten

”Många opinionsbildare förklarar och försvarar angreppen genom att hänvisa till Israels politik, som då ofta beskrivs på ett sätt som vanställer densamma. Antisemitismen föddes dock inte med Israel, den fanns långt dessförinnan.Israel är inte ofelbart – det är ingen stat. Israel har under lång tid kämpat mot existentiella hot, som ingen annan stat någonsin har tvingats leva med under tillnärmelsevis lika lång tid. Israel har därför inte kunnat ta några risker. Ett allvarligt felsteg hade lätt kunnat bli det sista.

En sådan situation kan inte i längden hanteras utan att misstag uppkommer. Om man tänker bort Israel skulle antisemitismen inte klinga bort. Tvärtom –den skulle tvärtom under nya förevändningar nå nya höjder. Förintelsen skulle då utan tvekan komma att fullbordas. Att det idag finns en judisk stat är den försäkran vi har mot att Förintelsen fullbordas.

I arabvärlden är antisemitismen spridd. Judehatet går öppet hand i hand med fientligheten mot Israel.Antisemitisk litteratur trycks i ständigt nya upplagor. Antisemitiska filmer och TV-serier är populära. Skolböcker är inpyrda med antisemitiska vanföreställningar. Den befängda uppfattningen att det var judar som låg bakom attacken mot World Trade Center i New York är en etablerad sanning i den delen av världen. Vanföreställningar om judars ondska och lömska konspirationer om världsherravälde är vanliga. Det finns stora och populära organisationer som Hizbollah, Hamas och Al Qaida, som inte sticker under stol med att deras politiska mål är att fullborda Förintelsen. Politiska ledare med Irans premiärminister i spetsen sprider samma budskap.

Iran bygger kärnvapen som riktas mot Israel. Varför ? Israel är ett litet land. Minsta lilla kärnvapenstridsspets skulle göra hela området obeboeligt i många generationer. Syftet kan inte vara att använda marken till något annat -utan att mörda alla som bor där. Problemet för antisemiterna är nämligen inte Israels politik, utan dess existens. Israel står nämligen i vägen för ett fullbordande av Förintelsen.”

Allan Stutzinsky i Göteborgs Synagoga 9/11-2011

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) en del av den palestinska politiska propagandan

20 Nov

Det som gör PGS-skriften ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” inte bara uppseendeväckande, men extremt uppseendeväckande i negativ aspekt, är den låga kvalitén. I raketfart haglar ensidiga anklagelser mot Israel och när man väl har kommit till sista sidan (vilket går snabbt då ca hälften av skriften består av bilder) så vaknar man upp snabbt till verkligheten igen, som är långtifrån så svart och vit som PGS framställer det.

Med tanke på att vi skattebetalare ändå har tvingats att tillsammans lägga upp 150000kr (!), enligt DN 10/11, till skriften så kunde man åtminstone förvänta sig mycket mer än en skrift hälften till fylld med bilder som läsaren ska påverkas av. För storleken på propagandaskriften är enbart 32 sidor, men då består ungefär 12-13 sidor totalt av bilder utöver en sida för kontaktuppgifter, m.a.o. det publicerade uppgår till ca föga 20 sidor. Till dessa 20 sidor behöver man knappast få skattemedel – det är bara söka information på Internet från erkänt kvalitativa källor vilket tar några timmar.

Om Sida – bidragsgivaren till propagandaskriften – varit ett privat företag hade man knappast slösat så katastrofalt med medel. Nu handlar det ju ”bara” om skattepengar och då spelar det uppenbarligen ingen som helst roll huruvida det är kvalité eller ej, och inte heller att statens skatter används till propaganda mot ett annat demokratiskt land. ==> Lek med tanken att Israels motsvarighet till Sida – MASHAV – tar beslutet att stödja en publikation som har som mål att skada Sverige som stat – hur hade Sveriges regering reagerat då? <==

Vidare brister skriften faktamässigt och i övrigt förvränger till det yttersta. Ett exempel är att "det existerade ett Palestina innan Israel bildades". För en person som regelbundet håller sig uppdaterad vad som sker i Mellanöstern, kan bjuda på att PGS "glömt" bort att göra det ´lilla´ tillägget att Palestina aldrig har varit en stat. Men för alla andra så tolkas det förstås som om Israel har erövrat en annan stat, nämligen ´Palestina´. Nu kommer 1000-tals eller rentav 100000-tals av ungdomar och äldre över hela Sverige få ta del av en uppenbar och medveten lögn – betalda av våra skattemedel. Hur kan Sida så lättvindigt skänka bort pengar till samma form av propaganda som sprids i palestinska medier och skolor?

Vidare så är PGS bara en i raden av naiva organisationer i den palestinska propagandan, då skriften ger näring åt det falska hoppet om att alla palestinska flyktingar och deras anhöriga som flydde undan kriget 1948, eventuellt ska få återvända vid en fredsuppgörelse. Lika lite som alla de judiska flyktingar som flydde eller fördrevs från arabiska länder och Iran ända från 1930-talet fram till början av 1970-talet skulle kunna få återvända, lika liten är chansen att palestinska flyktingar skulle kunna göra det. De palestinska flyktingarna lever och utnyttjas på ett falskt hopp och fungerar enbart som förhandlingsbrickor i det palestinska cyniska förhandlingsspelet med Israel.

Erik Helmerson träffade rätt i sin artikel i DN (10/11) "Desto viktigare att svenska staten, när den informerar i frågan (konflikten mellan palestinier och Israel, vår anm.), uttrycker sig sakligt. Så har inte skett med det bidrag på 150.000 kronor som Sida genom sin underorganisation Forum Syd betalat till Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Snarare var det som att förse en fyraåring med kastrullock och träslev: resultatet har hörts högt och tydligt långt utanför köket."

När Sida slösar bort pengar så lättvindigt som på nämnda propagandaskrift, hur många miljoner har Sida genom årens lopp gett bort till PGS samt andra organisationer i propagandan mot Israel?

Varför kräver inte Sida skattebetalarnas pengar tillbaka från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) gällande deras senaste propagandaskrift som både Sveriges biståndsminister och Sida själva underkänner? http://www.stoppabojkott.se/pgs-skattefinansierade-skrift-en-del-av-den-palestinska-politiska-propagandan/

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) missbrukar dina skattepengar

20 Nov

Protestera mot att Palestinagrupperna i Sverige (PGS) missbrukar dina skattepengar till hatpropaganda mot Israel!

Som vi tidigare har nämnt så kritiserade NGO Monitor PGS skarpt p.g.a. av bland annat att Sveriges skattebetalares pengar finansierar lobbyverksamhet av den svenska regeringen (!). Den 7 november refererade vi till PGS nya propagandaskrift, som är finaniserad av svenska skattepengar, med rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”, vilket gjorde att Sveriges biståndsminister i en intervju med SvD utbrast:” – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.” Ja, om en minister använder ordet ”demonsieras” så är det i sig mycket allvarligt då regeringsmedlemmar ytterst sällan använder så tydliga ordalag.

Sida, som har godkänt finansieringen, har redan sagt att man inte alls kommer att kräva återbetalning av det generösa bidraget till Palestinagrupperna i Sverige, trots att man medger att det inte motsvarar Sidas krav… Nu får det vara nog! Förena dig i vår protest emot att svenska skattemedel används för politiska syften för att delegitimisera Israel! Palestinagrupperna i Sverige missbrukar skattemedel grovt och det är något som aldrig, aldrig får accepteras! ALDRIG. OM vi får in tillräckligt många protester så kan en förändring ske. Besök vår helt nya protestsida och deltag i protesten som vi sedan kommer att skicka till Sida och Sveriges biståndsminister. http://www.facebook.com/pgsprotest

Sodastream fortsätter att leverera positiva nyheter

20 Nov

Intäkterna under tredje kvartalet 2011 ökade med 39% till € 58 300 000 och nettovinsten fördubblades till € 8,8 miljoner.

Den starka tillväxten förklaras av Sodastreams VD Daniel Birnbaum i en intervju med israeliska Globes, med att företaget har haft exceptionell försäljning i USA och även utökat sitt nätverk av återförsäljare. Birnbaum säger i intervjun att företaget har fortsatt positiv tillväxt i Frankrike, Italien och Storbritannien samt att ”När vi närmar oss julhelgen i USA, kommer vi att använda vår ökade distribution, tillsammans med ökad varumärkeskännedom, anslå större resurser för att nå fler hushåll och ta tillvara på denna stora marknadsmöjlighet.”

Kristallnatten: Minnesafton i Stockholms Stora Synagoga

19 Nov

Minnesafton i Stockholms Stora Synagoga onsdag 9 november kl.18.00. Tal, ceremoni och musik. Det har gått 73 år sedan beväpnade grupper från nazistpartiet i Tyskland iscensatte en landsomfattande pogrom natten mellan 9 och 10 november 1938. Massarresteringar, mord, brända synagogor och vandalisering av mer än 7.500 butiker skedde. Det är glassplittret från dessa skyltfönster, splitter som täckte gatorna, som gett händelsen sitt mest välkända namn, ”Kristallnatten”.

Samarbetsrådet för judar och kristna arrangerar en vandring till ”Minnet av Kristallnatten” klockan 17.00 i S:ta Eugenia och klockan 17.20 i Jakobs kyrka.Kvällen avslutas med vandring till Jeschurun-synagogan som förevisas av Salomo Berlinger.

Samarrangemang mellan Judiska Församlingen, Svenska kommittén mot antisemitism och Föreningen Förintelsen Överlevande.

Publicerad först på http://www.stoppabojkott.se 9/11

Antisemitismen i Sverige 2011

18 Nov

Antisemitismen i Sverige 2011 – Willy Silberstein skriver i en artikel idag bl.a ”Det finns förvisso statsråd, som EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) och integrationsminister Erik Ullenhag (FP), som understrukit problemets allvar, men vi vill höra fler engagerade röster. Var finns exempelvis statsminister Fredrik Reinfeldt (M) när judar i en svensk stad är rädda för att gå till en gudstjänst? Var är andra ledande företrädare inom olika sektorer, personer som visar vrede, avsky och svarar med åtgärder mot judehatet i Malmö?

För det är väl ingen som menar att vi ska vänja oss vid att judar trakasseras för att de är judar?” http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fopinion%2Faktuellafragor%2Farticle1572210%2FAllt-varre-for-judar-i-Malmo.html&h=oAQFx5S3gAQEz17Vrp9RdzB_G4npmBERNrfcPgYwfPLILFA

Iran inom kort ny kärnvapenmakt?

18 Nov

Nu vet världen att Iran kan vara några månader, eller rent av enbart några veckor ifrån att kunna använda kärnvapen.

Det är ödets ironi att landet kan komma att bli en kärnvapenmakt. Den naturliga frågan, men som sällan debatteras, är ju förstås varför vill man utveckla kärnvapen? Av vem eller vilka känner sig Iran hotat av?
Israel hotar inte Iran och knappast känner Iran sig hotat av sina grannländer som Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Saudiarabien, Irak, Turkiet m.fl. Eller är det för att man på något sätt få vill få ett erkännande som ett ”modernt avancerat” land? Ifall motivet är större respekt, så kan man istället avveckla alla officiella som inofficiella lagar som gör det legalt att placera kvinnor i gropar för att därefter mörda dem långsamt med stenar. Då kanske landet kan börja få någon form av respekt av omvärlden att man vill bli ett humant land.

Israel och dess befolkning kan dock inte hålla på med intellektuella tanke-experiment utan enbart se den realitet som existerar utanför dess dörr, nämligen den att Iran vid flera tillfällen har uttalat sin förhoppning att kunna förinta Israel.

Avstånden mellan länderna är tyvärr skrämmande litet, fågelvägen mellan t.ex. Jerusalem och Teheran är enbart 156 mil – det kan jämföras med en biltur mellan Malmö och Luleå som ligger på 151 mil för att förstå avstånden är extremt korta.

Dock är inte Iran enbart Israels problem – omvärlden måste ta sitt ansvar och visa handlingskraftighet, vilket nödvändigtvis kanske inte behöver innebära militära medel. Under alla omständigheter så är Yitzhak Rabins uttalande mer aktuellt än någonsin om omvärlden än en gång väljer att svika Israel: ”Israel har en viktig princip: Det är enbart Israel som är ansvarigt för vår säkerhet.”

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel till hatskrift

17 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel för 700 000 kr för att publicera falsk information om Israel, inget återkrav krävs. Kanske du läste NGO Monitors rapport (utlagd på vår website) om PGS från den 3/11 där PGS fick svidande kritik för att man använder Sveriges skattebetalares pengar för att finansiera lobbyverksamhet av den egna svenska regeringen (!). Utöver detta anklagade NGO Monitor PGS för vilseledande och falsk information om att jämföra Israel med det tidigare apartheid-Sydafrika.

Nu har PGS via Forum Syd (samarbetsorganisation till Sida) beviljats hela 700000 kr för publikation av en skrift samt ett antal seminarier. Skriften har rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” och t.o.m. Sida – bidragsgivaren – säger att skriften inte sprider kunskap utan enbart opinionsbildning, vilket strider emot att inte driva en politisk riktning.

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M): – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det inte funkat.”

Sprid gärna denna information till så många som möjligt, det måste bli ett slut på missbruket av våra skattepengar att PGS sprider falsk information obehindrat och dessutom inte görs återbetalningsansvarigt. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fnyheter%2Finrikes%2Fpalestinaskrift-vallar-strid_6616708.svd&h=OAQFetb8LAQHw4kDg6y0d1VeZvpeqoyft49XnHhw-rSA2OQ

Palestinian International Business Forum (PIBF)

17 Nov

Imorgon inleder handelsminister Ewa Björling en konferens arrangerad av Palestinian International Business Forum (PIBF). Sedan 2001 har SIDA samarbetat med PIBF som är en svenskregistrerad NGO och tjänar som forum för dialog och samarbete mellan näringslivet i de palestinska områdena, Israel och Sverige. PIBF har skapats i samarbete med Näringslivets Internationella Råd. (Från 7 november)

Israeliska ingenjörer har utvecklat en metod för att återvinna industriellt slam

17 Nov

Metoden består av två delar där del 1 minskar de skadliga ämnena och del 2 återvinner dem. Även om miljölagsstiftningar världen över i bästa fall kräver att industrianläggningar tar hand om slammet de orsakar genom en reningsprocess, slutar det ofta med att slammet förblir giftigt och farligt. Det nya sättet att ta hand om slammet kallas för ”20-80” där 20 står för 20% besparing i kostnader och 80 för 80% minskning i volym.