Arkiv | februari, 2012

“Fredsvecka Israel” arrangeras på 75 universitet i USA och Kanada

28 Feb

Fredsvecka Israel är motvikt till BDS-rörelsens svartmålning av Israel

Under “Fredsvecka Israel” kommer de pro-israeliska studenterna förstås inte att demonisera palestinierna såsom BDS-rörelsen försöker göra med Israel utan man kommer att betona Israels framsteg som nation, visa att Israel har demonstrerat seriös vilja att göra med fred med palestinierna m.m.

Bland de universitet där fredsveckan kommer att genomföras märks bland andra University of California i Berkeley, universiteten i Chicago, Texas och Virginia, UCLA, DePaul University, Brooklyn College, Florida International University, Carleton University i Ottawa och Rutgers University. Fortsättning, http://www.hasbarafellowships.org/resources/campaigns/israel-peace-week-2.

Annons

Utdrag från Benny Ferdinandssons (FP) överklagande gällande Ship to Gaza

28 Feb

Utdrag från Benny Ferdinandssons (FP) överklagande och som är bra att komma ihåg om din kommun funderar att göra samma sak som Botkyrka kommun gällande Ship to Gaza:

– “Det framgår med all tydlighet att Ship to Gaza har en tydlig utrikespolitisk agenda där det faktiska biståndet endast är medel för att uppnå organisationens mål.”

– “Då utrikespolitik inte är en kommunal angelägenhet utan endast en statlig angelägenhet så anser jag att detta bryter mot Kommunallagen (1991:900) 2 kap 1§.”

– “I Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) 5 Kap 7§ står att bistånd får lämnas till ”en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår situation som är följd av en nödsituation”

– “Ship to Gaza är en politisk organisation som hittills aldrig har levererat något bistånd till avsedd mottagare. Därför kan de inte ses som en internationell hjälporganisation i lagens mening.”

– “… lagen tydlig i att det är ett land som ska vara mottagare av biståndet. I detta fall är varken Gaza eller Palestina ett av Sverige erkänt land.”

– “På grundval av detta anser jag att Förvaltningsrätten ska ändra beslutet till att motionen ska avslås.”

Fortsättning, http://ferdinandsson.blogspot.com/2012/02/overklagan-om-beslut-om-bistand-via.html.

Förlamad kvinna kommer att gå maratonlopp med israeliskt robotskelett

28 Feb

En brittisk kvinna som blev förlamad efter en ridolycka planerar att gå nästa London Marathon med hjälp av ett robotskelett, kallat för ReWalk, som utvecklats av israeliska Argo. En kombination av bl.a. robotteknik och sensorer gör det möjligt för förlamade personer att kunna röra sig och t.o.m. kunna gå uppför trappor när väl robotskelettet behärskas fullt ut.

Kanske du kommer ihåg den israeliska fallskärmsjägaren Radi Kaiof , förlamad från midjan och neråt efter en olycka, som också fick ökad livskvalité när han för några år sedan kom i kontakt med samma israeliska uppfinning som den brittiska kvinnan.

Förlamad kvinna kommer att gå maratonlopp med israeliskt robotskelett

28 Feb

En brittisk kvinna som blev förlamad efter en ridolycka planerar att gå nästa London Marathon med hjälp av ett robotskelett, kallat för ReWalk, som utvecklats av israeliska Argo. En kombination av bl.a. robotteknik och sensorer gör det möjligt för förlamade personer att kunna röra sig och t.o.m. kunna gå uppför trappor när väl robotskelettet behärskas fullt ut.

Kanske du kommer ihåg den israeliska fallskärmsjägaren Radi Kaiof , förlamad från midjan och neråt efter en olycka, som också fick ökad livskvalité när han för några år sedan kom i kontakt med samma israeliska uppfinning som den brittiska kvinnan.

StoppaBojkott.se: Ca 900 000 visningar av Facebook-inläggen

26 Feb

Ca 900 000 visningar av Facebook-inläggen: Sedan starten 1/7/2011 tills 17/2/2012 har hittills 875 175 visningar av inläggen gjorts, enligt Facebooks egen statistik

Det totala antalet “Gilla”-markeringar och kommentarer för samma tidsperiod uppgår till 10 370. Ett STORT TACK TILL DIG som regelbundet besöker informationssidan, läser, gillar, kommenterar och deltagit i de protester som vi tillsammans har gjort än så länge.

statistik facebook stoppa bojkott 2Om du har förslag, synpunkter på hur motarbeta bojkotter mot Israel så är du förstås alltid välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär, tack på förhand.

Det är enbart med Din Hjälp som det överhuvudtaget går att konfrontera den extremt negativa effekt bojkott mot Israel kan ha både kort- och långsiktigt, utöver försöken att stämpla Israel negativt. Att inte öppet motarbeta bojkotter på ett eller annat sätt mot Israel är också ett beslut. Det är ju inte bekvämt på något sätt för någon att gå i polemik mot bojkottsförespråkare, men om man vågar lämna den egna komfortzonen så går man ur det hela stärkt – med vetskapen om att “jag har gjort vad jag har kunnat”, och det är ju något absolut ingen kan ta ifrån en.

TACK IGEN TILL DIG som öppet tar ställning mot bojkotter och informerar på ett fair sätt om Israel och dess befolkning! Till sist så är tyvärr Israels biträdande utrikesminister och tidigare ambassadör i USA, Danny Ayalon, uttalande 2010 mer aktuellt än tidigare: “De som kräver en bojkott mot Israel bojkottar i praktiken fredsprocessen genom att automatiskt och otvetydigt stödja den palestinska positionen och pressar dem längre bort från förhandlingsbordet.”

Université Paris 8 – Saint Denis stoppade en planerad bojkottskonferens

26 Feb

Universitetet Université Paris 8 – Saint Denis har stoppat en planerad konferens med titeln “Israel: en apartheidstat?” den 27-28/2. Anledningen till att universitetsledningen tog det naturliga beslutet var att man bedömde att konferensarrangörerna inte skulle respektera principen om neutralitet vilket var ett krav om universitetet skulle upplåta lokaler, samt att den allmäna ordningen kunde bli hotad om man lät konferensen bli av då den skulle ha stark polemisk karaktär.

Arrangörerna fick dock chansen att anordna en konferens OM man tillät offentlig debatt men det är något som bojkottare och BDS-rörelsen är ökända för att undvika i och med deras argument är lätta att bemöta med fakta.

BDS-rörelsen ses för övrigt som en av få s.k. anti-fredsrörelser då rörelsen inte har fred mellan palestinier och israeler i sitt sikte utan enbart att den judiska staten ska upphöra. Fortsättning, http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf_Communique_de_la_direction_de_l_universite_Paris_8_17_02_2012.pdf.

BDS-rörelsen “hycklande, oärlig kult…som vill utplåna Israel”, enligt en av Israels mest tuffa kritiker

24 Feb

BDS-rörelsen “hycklande, oärlig kult…som vill utplåna Israel”, enligt en av Israels mest tuffa kritiker Norman Finkelstein

Den s.k. Aparthied-veckan 26/2-3/3 i Sverige, som BDS-rörelsen står bakom, närmar sig och där man utlovar “härlig anti-apartheidatmosfär” på avslutningsfesten… enligt ett program som distribueras nu. Målet med Apartheid-veckan är som vanligt att delegitimera Israel.

BDS-rörelsen har utan tvekan tappat mark och inflytande “tack vare” att man alltför ofta gör anklagelser mot Israel som snabbt visar sig vara grundlösa när man gör en kontroll. Vidare så börjar sanningen om BDS-rörelsen komma ut till allmänheten, infrån själva rörelsen, hur oseriös och anti-fred man är i sitt förhållningssätt till Israel.

En som nyligen kom ut med besk kritik av BDS-rörelsen som själv ser rörelsen inifrån är författaren Norman Finkelstein. Säkert känner du till att han är minst sagt väldigt kritisk mot Israel, men t.o.m. han har under denna månad varudeklarerat BDS-rörelsen som “hycklande, oärlig sekt” och att BDS-rörelsen försöker framställa sig själva som människorättsaktivister medan rörelsens mål i själva verket är att eliminera Israel. Vidare “Jag börjar bli lite förbittrad med vad jag tror är en hel del nonsens… Vi kommer aldrig att få höra solidaritetsrörelsen stödja en två-statslösning.”

Dessutom hävdar Finkelstein att BDS-rörelsen har haft väldigt få framgångar, och att precis som en kult låtsas ledarna att de är enormt framgångsrika när de i själva verket får allmänheten att ta avstånd ifrån dem p.g.a. deras extrema åsikter.

BDS-rörelsen refererar till internationalla lagar i relation till palestinierna men när Israel kommer på tal så är internationella lagar som bortblåsta…

Säg NEJ till BDS-rörelsen OM du är för FRED mellan palestinier och Israel!

Länk till en artikel i Haaretz som tar upp Finkelsteins oväntade kritik av BDS-rörelsen, http://www.haaretz.com/blogs/a-special-place-in-hell/it-s-israeli-apartheid-week-just-tell-the-truth-1.414182.

EU överväger att underlätta import av läkemedel från Israel

22 Feb

Europaparlamentet kan komma att ingå en överenskommelse (The Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – ACAA) med Israel för att förenkla import av läkemedel till EU, och kraftigt minska den administrativa bördan av certifieringsförfaranden.

Detta skulle innebära en större möjlighet att få tillgång till ett bredare spektrum av generiska och kända varumärken för patienter i EU som är ansträngda av nationella budgetar gällande hälso- och sjukvård i hela unionen.

Tillhandahållande av hög kvalitet och prisvärda läkemedel är en relevant fråga i det rådande ekonomiska klimatet, och allt mer i framtiden med tanke på den snabbt åldrande befolkningen i Europa. Betydelsen av denna marknad i relation till välbefinnande europeiska patienter illustreras tydligt av det faktum att två-vägs handeln med läkemedel mellan EU och Israel uppgick till ca 8,8 miljarder kronor mellan 2008-2010. Fortsättning, http://www.europolitics.info/social/europe-needs-access-to-high-quality-and-affordable-medicines-art326458-26.html.

Veolia Transport: Bra affärsmöjligheter i Israel

22 Feb

Veolia Transport, transportjätten med +70 000 anställda världen över, tar BDS-rörelsen med ett leende och bemöter rörelsens påstående om att deras tryck på Veolia de senaste två åren att bojkotta Israel skulle ha negativ effekt på företagets verksamhet i andra länder.Denis Gasquet, Senior Executive Vice President för Veolia, säger i en intervju i Haaretz 15/2 att “Veolia beslöt att komma till Israel för 20 år sedan och vi står fast vid vårt beslut. Vi har varit i operativ drift i Israel under 20 år och vi har inte blivit drabbade på något sätt p.g.a. det. Jag känner inte till att vi har förlorat ett enda anbud av de skälen.”Vidare säger Denis Gasquet: “Aktiviterna i Israel är viktiga för oss. Det finns bra affärsmöjligheter här och den finansiella och legala miljön är god. Vi vet att vi kan lita på våra partners långsiktigt. Annat skäl är att det finns en hel del teknisk innovation här. Vi har redan gemensamma projekt inom olika områden och som är tänkta att tjäna som modeller för andra länder.”

Israeliska ögonläkares arbete i u-länder

22 Feb

Sionistiska Federationen i Sverige (http://www.zionit.se/) har kommit ut med ett nytt intressant nyhetsbrev där man bland annat berättar om israeliska ögonläkares arbete i u-länder: “Mashav som är Israels motsvarighet till svenska SIDA och ligger under utrikesdepartementet har i samarbete med organisationen Eyes from Zion och Kahn Foundation satt upp tillfälliga kliniker på lokala sjukhus och hjälpt 2 000 människor att få synen tillbaka. Det är en grupp israeliska ögonläkare med sköterskor som rest runt till Nepal, Myanmar (Burma), Uzbekistan, Tajikistan, Kambodja, Maldiverna och Etiopien och där opererat patienter med gråstarr och andra ögonåkommor under samlingsbegreppet okulär plastik. Samtidigt har de lärt upp personal på platsen. Denna har före israelernas ankomst valt ut de patienter som skulle opereras. Den medicinska utrustningen som krävdes för operationerna och eftervården inköptes av Mashav och flögs i förväg med diplomatpost till de olika länderna. Ynet News 12 januari 2012. “