Arkiv | april, 2012

Ship to Gaza

17 Apr

Ship to Gaza oseriöst

Information och fakta är inget som intresserar Ship to Gaza. Konflikt, delegitimering och isolering av Israel står istället på agendan.

Ship to Gaza organisatörer påstår att det råder akut livsmedelskris i Gaza vilket, förstås, är lögn. Söndag till torsdag tranporteras i genomsnitt 25 miljoner kg med varor, sjukvårdsprodukter, byggnadsmaterial och annat nödvändigt via Kerem Shalom i Israel till Gaza, utöver det som förs in via Egypten. Transporterna sker även när raketer och granater från Gaza regnar ner över Israels civilbefolkning (!).

Dessutom, palestinier i Gaza erbjuds sjukvård i Israel som betalas helt eller delvis av israeliska skattepengar när den palestinska sjukvården inte har resurser. Hade palestinierna genom årtiondena investerat alla bidrag, gåvor och stöd man har fått så hade man haft en hög levnadsstandard idag. Men den palestinska ökända korruptionen har ätit upp en stor del av biståndspengarna genom årens lopp och den nuvarande terrorregimen Hamas i Gaza har inget intresse i att förbättra levnadsvilloren för sitt eget folk utan det är terror och krig mot Israel som står högst upp på prioriteringslistan.

Ship to Gaza säger sig värna om palestinierna men det är förstås ej korrekt. Fartygen som seglar genom Medelhavet har fler aktivister, däribland militanta islamister, ombord än förnödenheter till palestinierna. De söker konflikt med Israels flotta istället för att effektivt distriburera den symboliska lilla last de har med sig till palestinerna.

Vill man inte använda israeliska hamnar för sin last för vidare transport till Gaza kan man enkelt göra det via Egypten. Men intresset finns inte då det återigen inte är syftet eller målet med Ship to Gaza. Nu har Ship to Gaza i Sverige köpt ett fartyg till 2012 års media- och kryssningsjippo i Medelhavet. Hur mycket kostade det fartyget? Hur stora är driftskostnaderna per dygn för att inte tala om underhållet? Tänk om man hade varit seriös och istället skänkt pengarna till e.v. organisationers arbete i Gaza och Västbanken som vill se palestinier leva under demokrati och inte förvandlas till något nytt Iran. Då kanske man på längre sikt kan se en förändring bland palestinierna som kan leda till fred med Israel.

Den sjöblockad som finns mot Gaza är för att förhindra illegala vapentransporter till Gaza. Hade Hamas inte varit en terrororganisation utan istället en seriös fredspartner så hade det inte funnits någon sjöblockad. Ship to Gaza är bara en del av Hamas maskineri även om många aktivister inom Ship to Gaza inte kan eller vill förstå det.

Utdrag från artiklar 2011 där Fredrik Malm och Jackie Jakubowski ger sin syn på Ship to Gaza:

Fredrik Malm, utrikespolitisk talesman (fp), är skarpt kritisk till projektet. Han hävdar att det styrs av “extremister” och att deltagarna är “tondöva” inför allt som pågår i Mellanöstern när de bara koncentrerar sig på Israel.

– Även om många deltagare kan ha goda avsikter är organisatörerna bakom projektet inte rumsrena. De har en extrem agenda och motarbetar demokrati och öppenhet. De är ett nätverk av islamister, antisemiter och ¬våldsamma vänsterextremister, säger Fredrik Malm.
– Tiotusentals människor dör i Syrien, Libyen och Jemen. De som åker med båtarna har inte sagt ett ord om vad händer i arabvärlden. De är fastlåsta vid att det enda problemet i Mellanöstern är Israel. Länk

Jackie Jakubowski: När mediejippot Ship to Gaza är slut lämnar de palestinierna åt sitt öde och återvänder hem med berättelser om sina bragder i Medelhavet. Men till Syrien, Libyen eller Jemen kommer Gardell och hans vänner inte. När mediejippot på öppet hav är avslutat kommer de att lämna palestinierna åt sitt öde – liksom de gör med syrierna och libyerna – och återvänder till sina trygga hem med berättelser om sina bragder i Medelhavet. Så har kolonialister, orientalister och självupptagna tredjevärldsromantiker alltid gjort. För Gardell och hans meningsfränder är det bara en konflikt som upptar deras intresse, och där är det alltid Israel som är den ställföreträdande ondskan. Denna Israelfixering gör dem blinda och döva för allt det de blodiga diktaturerna i regionen ägnar sig åt. Länk, http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/jackie-jakubowski-nar-mediejippot-ship-to-gaza-ar-slut-lamnar-de-palestinierna-a.

Arabisk bojkott mot Adidas

17 Apr

Adidas bojkottas av arabiska stater

Ett kreativt arabiskt sportråd har i Jeddah, Saudiarabien, mödosamt arbetat för att hitta ett bojkottsmål vilket man till sist lyckades med…: Med förfäran upptäckte man att deltagare i The Jerusalem Marathon i förra månaden sprang genom östra Jerusalem. Nu har man efter mötet i Saudiarabientagit beslut om att bl.a. Adidas kommer att bojkottas p.g.a. att företaget har sponsrat maratontonloppet.

Den saudiske prinsen Nawaf bin Faisal: “Alla företag som har sponsrat Jerusalems maraton, inklusive Adidas, kommer att bojkottas”.

Utöver detta kommer man att arrangera egna maratonlopp som kallas för “Jerusalem är vårt” runtom i arabvärlden på samma dag som Jerusalems maraton.

Den saudiske prinsen glömde dessvärre under sin presskonferens uppge hur det står till i konungadömet med hur många kvinnor som för dagen har stenats och piskats. Men det är ju klart, det är viktigare att besluta om bojkotter än om mänskliga rättigheter i ett land som Saudiarabien… Fortsättning, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4212689,00.html.

Dela denna artikel, tack på förhand.

Israeliska Gilat kommer att leverera sitt satellitnätverk Sky Edge II VSAT till Grupo Televisa

17 Apr

Israeliska Gilat kommer att leverera sitt satellitnätverk Sky Edge II VSAT till Grupo Televisa, Mexikos största kommersiella TV-bolag

Satellitnätverket kommer att möjliggöra överföring av s.k. multicast-innehåll som annonser och offentliga meddelanden till avlägsna stationer, som sedan sätts in till regionala sändningar. Detta gör det möjligt för Televisa att snabbt uppdatera innehållet och dra nytta av Internet Protocol (IP) som Gilats nätverk erbjuder. Lösningen kommer också att ge Televisa möjligheten att förbättra kontrollen och övervakningen av avlägsna stationer.

Russell Ribeiro VP för Gilats Latinamerikasektion: “Televisa är ett av världens största TV-bolag och en växande kraft i regionens telekommunikationssektor… systemets skalbarhet och tillförlitlighet ger oss möjlighet att på bästa sätt stödja koncernen idag och långt in i framtiden.” Än så länge finns det inga siffror på värdet av affären.
Dela denna artikel, tack på förhand.

Israels ambassadör Benny Dagan besökte Skåne efter inbjudan av landshövding Göran Tunhammar

17 Apr

Benny Dagan och andra företrädare för Israel bjöds in till Skåne för en presentation av företag och idéer inom miljöteknikområdet för flera månader sedan av landshövding Göran Tunhammar. Fortsättning, http://www.skanskan.se/article/20120403/MALMO/704039803.

Från Israels ambassad, Stockholm:

Israels ambassadör besöker Region Skåne med cleantech delegation

Den tredje april besöker Israels ambassadör Benny Dagan Region Skåne tillsammans med en delegation av framträdande figurer inom den israeliska cleantech-industrin ledda av prof. Eilon Adar. Besöket sker på inbjudan av Göran Tunhammar, Skånes landshövding. Under vistelsen så kommer delegationen att möta representanter från såväl näringsliv som regionala myndigheter. Bland annat så kommer Alfa Laval, Malmö Cleantech City, Solar Technology Sweden Lunds universitet att finnas representerade.

Israel är världsledande på cleantech, framför allt vad det gäller vattenrening och solenergi. Den israeliska delegationen såväl som de skånska delegationerna har höga förhoppningar på att detta informationsutbyte skall leda till framtida relationer.

Sverige och Israel är båda små nationer med kraftig fokus på innovation och high-tech företag. Sverige har tidigare implementerat israeliska inkubator-modeller för start-up företag, något som haft god effekt. Israel har även hyllats av Kungliga ingenjörs och vetenskapsakademin för sitt framstående arbete i främjandet av innovation och forskning.

”Kunskapsutbyte mellan två länder som ligger i framkant i utvecklingen av nya, gröna och hållbara lösningar är givande för båda parter. Israeliska ambassadörens besök i Skåne är välkommet och vi kan konstatera att Sverige och Israel har mycket gemensamt”, säger landshövding Göran Tunhammar.

Sverige och Israel är de två länder i världen som spenderar störst andel av BNP i forskning och utveckling. I den nyligen publicerade Global Cleantech Innovation Index rankades Israel som tvåa i världen och Sverige som trea.

”Cleantech kan stärka samarbetet mellan Israel och Skåne. Skåne har många intressanta företag inom Cleantech och ett mycket framgångsrikt universitet för forskning och högre utbildning. Ett samarbete bör vara i bådas intressen”, säger Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige.

Flera av världens mest framgångsrika Cleantech-företag kommer från Israel och Sverige. Strategiska och långsiktiga satsningar på forskning och utveckling har gjort att innovationer från Sverige och Israel är av stor betydelse för klimatet. Stockholm Environmental Insitute och Stockholm Resilience Center är exempel på institutioner i framkant när Sverige bidrar i det internationella klimatarbetet. Israeliska TaKaDu är det högst rankade europeiska företaget på prestigefulla Global Cleantech-listan med sitt system för att minimera vattenslöseri. Länk, http://israelidag.se/israelis-ambassador-besoker-region-skane-med-cleantech-delegation/. Dela denna artikel, tack på förhand.

Bojkotta israeliska varor

13 Apr

Att bojkotta israeliska varor är kontraproduktivt och hjälper inte att skapa fred mellan palestinier och israeler

Det finns olika former av bojkott mot Israel och den gemensamma nämnaren för alla bojkotter är att försöka delegitimera landet bland världsopinionen för att på så vis förlora sitt existensberättigande.

Bojkott av israeliska produkter och företag är ekonomisk krigsföring mot Israel, utöver försöken att stämpla landet som en pariastat. Nu är kanske du en s.k. bojkottare och tror genom att bojkotta israeliska varor hjälper du freden att komma snabbare eller så kanske du gör det för att någon har sagt att Israel är en apartheidregim – i båda fallen så är svaren nej. Du hjälper inte freden för hur hjälper man freden genom splittring eller konflikt?

Israel har inget apartheidsystem vilket du enkelt kan kontrollera. Om Israel har apartheidsystem hur kommer det sig då det finns t.ex. arabiska parlamentsledamöter i Israel, arabisk minister i den israeliska regeringen, arabiska militära officerare i den israeliska armén, arabiska diplomater på israeliska ambassader o.s.v.? Israel har givetvis inte heller något apartheidsystem i Gaza eller Västbanken. Gaza styrs av terrororganisationen Hamas och Västbanken styrs av Abbas.

Bojkott mot Israel är inget fredligt medel, utan tvärtom så blir du utnyttjad av t.ex. BDS-rörelsen och t.o.m. av arabiska dikaturer som stödjer bojkott av Israel.

Om du tar dig tid och studerar BDS-rörelsen från dess grundande tills nu så kommer du att upptäcka att BDS-rörelsen inte förespråkar fred mellan palestinier och israeler. Tvärtom, de trakasserar palestinier som vill utveckla fredsskapande relationer med Israel och vill dessutom att Israel ska upphöra att existera.

Tänk på det nästa gång du vill bojkotta israeliska varor.
Dela denna artikel, tack på förhand.

Kommer kyrkor bojkotta Israel?

13 Apr

Biskopen för den episkopala kyrkan i USA, Katharine Jefferts Schori: “Kyrkan stödjer inte avyttring eller bojkott” av Israel

Kommer kyrkor bojkotta Israel? Då större kyrkor blir allt mer anti-israeliska så står även relationerna mellan kristna och judar på spel.

Medan de större kyrkorna i USA verkar stå i kö för att avskärma sig från Israel, fördömde den episkopala kyrkans presiderande biskop bojkott: “Kyrkan stödjer inte avyttring eller bojkott”, sade biskop Katharine Jefferts Schori till en Los Angeles-grupp. “Det kommer inte att vara till hjälp att godkänna avyttring eller bojkott av Israel.”

Den episkopala kyrkan har två miljoner medlemmar och 7 200 kyrkor i USA och är en del av den 77-miljoner stora Anglican Communion. Tack vare det relativa välstånd dess medlemmar har och dess förbindelser till Church of England över hela världen, är den episkopala kyrkan i en strategisk situation att kunna påverka attityder gentemot Israel på både nationell och global nivå.

Sedan den första intifadan, har stora kyrkor blivit allt mer fientligt inställda till Israel, ser arabiskt våld som en legitim form av uppror på gräsrotsnivå av den “förtryckta ursprungsbefolkningen” mot Israels “koloniala erövringar” av palestinska landområden. Samtliga fem av de huvudsakliga kyrkorna i USA – metodist, presbyterian, episkopal, lutherska och United Church of Christ – har diskuterat eller antagit strategier som syftar till att avyttra eller bojkotta Israel.

Dessa kyrkor är nu vid ett vägskäl. Dessutom, i den kommande generalkonferensen för United Methodist Church, som planeras till den 25 april i Tampa, Florida och generalförsamlingen för den presbyterianska kyrkan i USA (30 juni i Pittsburgh) väntas anti-israeliska åtgärder i form av bojkott, avyttring eller sanktioner komma upp för att röstas om. Det strategiska målet är inte ekonomiskt utan det har varit och fortsätter att handla om isolering och försvagning av Israels image i världens ögon – och särskilt i USA.

Apologeterna för arabisk isoleringspolitik

Ofta ses Pingstförsamlingar som stöd till Israel men är nu måltavla för BDS-aktivister från det evangeliska lägret. Society for Pentecostal Studies har precis samlats i Virginia, där den visade “Little Town of Betlehem”, en film med en anti-israeliskt budskap. Den s.k. “World Week for Peace i Palestine” är ett initiativ från Kyrkornas Världsråd vilket kommer att observeras mellan 28 maj – 3 juni.

BDS-initiativ kommer att främjas vid Kyrkornas världsråd, världens största protestantiska organisation, som påstår sig representera mer än 560 miljoner kristna och 349 kyrkor i mer än 110 länder. Ett allmänt kyrkomöte av United Church of Christ, samma inriktning som President Barack Obama tillhör, diskuterade flera starkt formulerade resolutioner mot Israel (en jämförde Israel med den tidigare apartheidregimen i Sydafrika).

Historiskt har amerikanska presidenter och statssekreterare, med några få undantag, kommit från dessa kyrkor. Rockefellers, Vanderbilts, Carnegies och aristokratin i USA finns även som medlemmar i dessa kyrkor. Om avyttring- och bojkottskampanjer antas av dessa kyrkor, kommer det att få allvarliga konsekvenser på många andra kristna håll runt om i världen.

I Australien passerade det nationella rådet för kyrkor förra året en motion som stöjder bojkott. I Europa har de flesta kyrkorna antagit BDS. Den Svenska Kyrkan har främjat en bojkott av israeliska varor. Ärkebiskop Karl G. Hammar för den svenska lutherska kyrkan var bland de första västerländska protestantiska ledarna att kräva en bojkott.

Den officiella lutherska statskyrkan är också en källa av anti-israeliska attityder. Under 2010 beslutade det internationella rådet för Norska Kyrkan, vars råd är den högsta kyrkliga myndigheten i Norge, att kräva en fullständig bojkott av Israel. 2007 omprövade den protestantiska kyrkan i Nederländerna dess “solidariska politik med Israel.” The Church of Scotland övervägde en avyttring vid dess generalförsamling. Den brittiska Metodistkyrkan har också haft ett antal resolutioner mot Israel under de senaste åren.

Med sina 26 medlemskyrkor godkände det sydafrikanska rådet en “akademisk och kulturell” bojkott av Israel. Om BDS inte kommer att avvisas, kommer de globala kyrkorna blir oblyga apologeter för arabisk isoleringspolitik mot Israel och karikatyrisera judarna som ett gudomligt övergivet folk, ersatt av Gud med det kristna “Nya Israel” och berövades sin rätt till ett land eller en framtid. Denna doktrin var nyckeln i att underblåsa lågorna i Förintelsen, som inte kunde ha hänt utan 2 000 år av anti-judisk kristen polemik. Framtiden för judisk-kristna relationer står nu på spel.

Artikeln är skriven av journalisten och författaren Giulio Meotti via YnetNews, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4210646,00.html.

Dela denna artikel, tack på förhand.

Palestiniernas OS-fotbollslagsmålvakt arresterad för skottlossning

13 Apr

Palestiniernas OS-fotbollslagsmålvakt har av Israels säkerhetstjänst blivit arresterad för inblandning gällande skottlossning mot israeliska soldater. Fortsättning, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4211341,00.html.

Dela denna artikel, tack på förhand.

Norska butikskedjan VITA bojkottar Ahava

13 Apr

Bojkott i Norge: Norska butikskedjan VITA meddelade på fredagen att företaget kommer att upphöra med “all försäljning av produkter med ursprung i bosättningarna på ockuperade områden” där Ahava är en av dem som kan komma att drabbas av bojkotten. Fortsättning, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4210455,00.html.

Dela denna artikel, tack på förhand.

Sydsvenskan: Ilmar Reepalu omfattar och reproducerar antisemitiska myter

11 Apr

Utdrag Sydsvenskan: “Att på det här viset relativisera, bagatellisera och dikta ihop konspirationer är inte längre att fiska i grumliga vatten. Nej, Reepalu omfattar och reproducerar antisemitiska myter. Bara genom att erkänna det kan man begripa Reepalus hårresande och outtröttliga uttalanden – gång på gång, år efter år. Eller vad krävs egentligen för att ta a-ordet i sin mun? Går gränsen vid hatbrott och vid nynazistiska ritualer och symboler?”

Fortsättning, http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/aterfallsforolampare.

Dela denna artikel, tack på förhand.

Fler länder borde följa Israel och bryta med UNHRC

11 Apr

Bra beslut: Israel bryter kontakten med FN-rådet för mänskliga rättigheter (UNHRC) – fler länder borde följa! Läs mer om det anti-israeliska rådet som sätter politik före mänskliga rättigheter –>
Dela denna artikel, tack på förhand.