Arkiv | september, 2012

Premiärminister Netanyahu om Iran

30 Sep

Premiärminister Netanyahu: ”Den relevanta frågan är inte när Iran kommer att få bomben. Den relevanta frågan är i vilket skede vi inte längre kan stoppa Iran från att få bomben.”

Israel: Dra en röd linje mot Iran

29 Sep

Israels enkla budskap till världen idag via FN:

”… det finns bara ett sätt att fredligt hindra Iran från att få atombomber och det är genom att placera en tydlig röd linje om Irans kärnvapenprogram,” och ”Röda linjer leder inte till krig, röda linjer förhindrar krig”.

– Premiärminister Benjamin Netanyahu

Annons

Israelisk soldat skjuten av terrorister är han vill ge afrikanska flyktingar vatten

25 Sep

Försöken att infiltrera Israel från Egypten fortsätter. Häromdagen sköts 20-årige IDF-soldaten Netanel Yahalomi ihjäl då han och flera av hans kamrater gjorde misstaget att lämna sin postering för att hämta vatten åt afrikanska flyktingar p
å gränsen mot Egypten. Bland flyktingarna hade terrorister gömt sig och utnyttjade den tillfälliga försvagningen av posteringen och attackerade. När striden var över hade då IDF-soldaten Netanel Yahalomi blivit dödad samt tre terrorister. IDF fann efteråt en hel del ammunition som terroristerna hade tagit med sig, bland det mest anmärkningsvärda hittades s.k. RPG-granater vilka kan slå ut pansarfordon.

IDF hedrar under den kommande veckan de kvinnor och män som tjänstgör i Caracal Battalion som har till uppgift att stoppa terrorinfiltration från Egypten.

Palestinska ”Pallywood” in action…

24 Sep

Den bifogade videon visar hur en ”avliden” palestinsk person inte bara återvänder från ”andra sidan” en gång, utan faktiskt två gånger… (!). För dig som
inte vet vad Pallywood står för så används termen när palestinier riggar våldsamma scener m.m. så att t.ex. västjournalister har något att rapportera hem hur brutala israeler och israeliska soldater är… Tror du inte på mirakler? Tänk om… välkommen till Pallywood. http://youtu.be/xRz5WnHemkw

Ship to Gaza är mer anti-israeliskt än pro-palestinskt

23 Sep

Annika Hernroth-Rothstein i Newsmill.se: Ship to Gaza är mer anti-Israel än pro-Palestina

Utdrag: “I Hamas partirpogram står det tydligt att deras strid är mot det judiska folket, att deras mål är ett utplånande av Israel. När jag läser att vänsterledaren Jonas Sjöstedt nu skall åka med Ship to Gaza och därmed tydligt ta ställning för Hamas i denna pågående konflikt kan jag bara anta att han stödjer denna målsättning. Sjöstedt säger sig följa en vänstertradition av att stå upp för fred och solidaritet, men väljer istället att stötta en regim som i sitt partiprogram uttrycker ett undantagslöst nej till fredliga lösningar.
Ship to Gaza säger att de står på palestiniernas sida, de menar att det är fred de vill ha. Ändå söker de konflikt, ändå prioriterar de att transportera politiska aktivister framför att bistå med de förnödenheter de påstår att Gazas invånare saknar.”

Israel: Upprättelse för de judiska flyktingarna

22 Sep

Vi vet ju alla att det hela tiden görs försök att marginalisera eller förneka den judiska historien i Mellanöstern, men sanningen hinner alltid i fatt – kanske en dag får judiska flyktingar från arabvärlden upprättelse. Israels vice utrikesminister Danny Ayalon sa i FN:s första konferens (21/9, New York City) om de judiska flyktingar som har blivit fördrivna från arabiska länder att det blir ingen fred utan en rättvis lösning gällande de judiska flyktingarna. Israels FN-ambassadör Ron Prosor gjorde tillägget att den mark som är beslagtagen från judar i arabländerna är fem gånger större än den totala arealen av Israel.

“Pallywood” – den palestinska propagandan via medier

21 Sep

Efter att en videofilm publicerades igår via informationssidan på Facebook gällande palestinska falska skador som sprids bland medier så kommenterade en läsare det med att skriva “Pallywood strikes again…”. Vad termen “Pallywood” refererar till är iscensättningen av scener där palestinska och internationella journalister serveras propagandan att palestinierna är offer för “israelisk aggression”.

En del journalister är ju bara godtrogna och tror på vad som helst utan att kontrollera sanningshalten, vilket förstås gör att de drar ett löjets skimmer över sin yrkeskår. Än värre är att Israel får lida i världsopinionen p.g.a. falsk journalistik baserad på uppriggade scener av palestinier.

Sedan finns det medveten manipulation, förfalskning eller förvrängning av information från journalister som sedan publicerar det i sina respektive medier. I Sverige har exempelvis TT fått utstå många gånger kritik för att sprida uppgifter som inte stämmer överens med verkligheten p.g.a. enstaka journalister låta sina pro-palestinska åsikter gå före sanning.

I den bifogade videon indikeras hur palestinier riggar scener – för att få det extra actionfyllt skjuter palestinier i luften (videon högst upp) så att journalisterna åtminstone kan rapportera hem att en hel del skottlossning förekom med indirekta eller direkta anklagelser mot israeliska soldater.

Filmen är kanske något lång men i slutet kan du se skrattande palestinier som uppenbarligen är nöjda med sin “performance” – för dagen. Den andra videon behöver ingen extra förklaring, se och döm själv…

http://www.stoppabojkott.se/pallywood-den-palestinska-propagandan-via-medier/

Israel hedrar offren för terrorattackerna den 9/11 2001

11 Sep

Idag kommer Judiska Nationalfonden – Keren Kajemet LeYisrael tillsammans med den amerikanska ambassaden i Israel att hålla en särskild ceremoni till minne av de ca 3000 som förlorade sina liv i samband med terrorattackerna mot tvillingtornen i New York 2001.

Du kan följa ceremonin direkt via Internet kl. 10.00 svensk tid via http://www.kkl.org.il/eng/about-kkl-jnf/green-israel-news/september-2012/9-11-memorial-day/

Isaac Bachman ny ambassadör i Sverige

6 Sep

– Välkommen till Sverige ambassadör Isaac Bachman! Idag blev Isaac Bachman ackrediterad som ny ambassadör för Israel i Sverige. Formellt går det till så att en ny ambassadör överlämnar ett s.k. kreditivbrev till statschefen i det land han eller hon är ambassadör till. När det är skett har en ny ambassadör tillträtt sin befattning.

UD:s presentation av ambassadör Isaac Bachman:
Israels nyutnämnde ambassadör Isaac Bachman är född 1957 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1988. Han är karriärdiplomat med tyngdpunkt på Latinamerika och har tjänstgjort i bl.a. Uruguay, Brasilien, Bolivia och Guatemala.
Under de senaste åren har ambassadör Bachman innehaft bl.a. följande befattningar:
2009 – 2011 Chef för utrikesministerns policykansli
2006 – 2009 Ambassadör i Guatemala med sidoackreditering i Honduras
2004 – 2006 Chef för Sydamerika-enheten vid utrikesministeriet
2001 – 2004 Chef för besöksverksamheten vid utrikesministeriet