Tag Archives: ambassadör israel

Isaac Bachman ny ambassadör i Sverige

6 Sep

– Välkommen till Sverige ambassadör Isaac Bachman! Idag blev Isaac Bachman ackrediterad som ny ambassadör för Israel i Sverige. Formellt går det till så att en ny ambassadör överlämnar ett s.k. kreditivbrev till statschefen i det land han eller hon är ambassadör till. När det är skett har en ny ambassadör tillträtt sin befattning.

UD:s presentation av ambassadör Isaac Bachman:
Israels nyutnämnde ambassadör Isaac Bachman är född 1957 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1988. Han är karriärdiplomat med tyngdpunkt på Latinamerika och har tjänstgjort i bl.a. Uruguay, Brasilien, Bolivia och Guatemala.
Under de senaste åren har ambassadör Bachman innehaft bl.a. följande befattningar:
2009 – 2011 Chef för utrikesministerns policykansli
2006 – 2009 Ambassadör i Guatemala med sidoackreditering i Honduras
2004 – 2006 Chef för Sydamerika-enheten vid utrikesministeriet
2001 – 2004 Chef för besöksverksamheten vid utrikesministeriet