Tag Archives: antisemitism reepalu

Hannah Rosenthal: Malmös Ilmar Reepalu använder ett antisemitiskt språk

14 Maj

Hannah Rosenthal uppgiven efter mötet med Malmös Reepalu: “Jag vet inte om han är okunnig eller vad han lärt…”

De eventuella förhoppningar som fanns inför mötet mellan President Obamas sändebud mot antisemitism, Hannah Rosenthal, och Ilmar Reepalu bör tonas ned. Sändebudets beskrivning av mötet med Reepalu är inte diplomatiskt utan tvärtom så är Hanna Rosenthal ganska öppen med sin negativa bedömning av personen ifråga.

Lena Posner Körösi vid Judiska centralrådet i Stockholm uppmanar för övrigt Reepalu att deltaga i de promenader som görs i Malmö av judar där man bär tydligt judiska symboler om vederbörande verkligen är så mån om Malmös judar som han vill göra sken av när han talar med massmedia.

Utdrag från Göteborgsposten från igår gällande Hannah Rosenthals möte med Ilmar Reepalu:

Sändebudet från världens mäktigaste man skräder inte orden: Ilmar Reepalus språkbruk är oacceptabelt.
Hannah Rosenthal kommer att rapportera bistert om antisemitism i Malmö till president Obama. Vid en presskonferens i den amerikanske ambassadörens residens i Stockholm frågade TT Rosenthal om hon delar Ullenhags syn.
– Jag vet inte om han är okunnig eller vad han lärt. Jag vet inte vad som finns i hans huvud eller hjärta. Men jag vet att språket han använder är antisemitiskt. Och det är vad han kommer att bli ihågkommen för, om situationen inte förändras.

TT: Ni har ju mött honom. Är det ert intryck att han verkligen är okunnig?
– Jag vet inte vad han känner till eller inte. Men under vår diskussion stod det klart att han ser på saker mycket annorlunda än vad jag gör. -Vårt samtal var mycket rakt, och jag gjorde helt klart att hans språkbruk är oacceptabelt, säger hon.
Fortsättning

Dela denna artikel, tack på förhand.