Tag Archives: återvinning

Israel toppar listan för återvinning av plastflaskor

9 Maj

Israel toppar listan för återvinning av plastflaskor: En ny rapport från ELA Beverage Containers Collection Corporation visar att under 2011 återvann israeler över 50% av sina plastflaskor – mer än amerikanska och europeiska medborgare vilka återvann 29% respektive 48%. Fortsättning, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4213695,00.html

Israel toppar listan för återvinning av plastflaskor

24 Apr

Israel toppar listan för återvinning av plastflaskor: En ny rapport från ELA Beverage Containers Collection Corporation visar att under 2011 återvann israeler över 50% av sina plastflaskor – mer än amerikanska och europeiska medborgare vilka återvann 29% respektive 48%. Fortsättning, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4213695,00.html.

Israeliska ingenjörer har utvecklat en metod för att återvinna industriellt slam

17 Nov

Metoden består av två delar där del 1 minskar de skadliga ämnena och del 2 återvinner dem. Även om miljölagsstiftningar världen över i bästa fall kräver att industrianläggningar tar hand om slammet de orsakar genom en reningsprocess, slutar det ofta med att slammet förblir giftigt och farligt. Det nya sättet att ta hand om slammet kallas för ”20-80” där 20 står för 20% besparing i kostnader och 80 för 80% minskning i volym.