Tag Archives: bds rörelsen

BDS-rörelsen anti-fred

3 Maj

BDS-rörelsen gör ingenting för att skapa fred mellan israeler och palestinier, eller förbättra livet för palestinierna. Fred kommer bara genom en förhandlingslösning mellan palestinier och israeler som omfattar ett ömsesidigt erkännande av rättigheter och nationella strävanden.

BDS ledarskap arbetar mot freden genom att avvisa allt samarbete mellan israeler och palestinier. Genom att placera all skuld på ena sidan bara och genom att ignorera historia tjänar BDS-rörelsen de krafter som vill utplåna staten Israel. Det verkliga syftet med BDS är att arbeta för att Israel ska upphöra som en judisk och demokratisk stat.
Dela denna artikel, tack på förhand.

BDS-rörelsen anti-fred

27 Apr

BDS-rörelsen gör ingenting för att skapa fred mellan israeler och palestinier, eller förbättra livet för palestinierna. Fred kommer bara genom en förhandlingslösning mellan palestinier och israeler som omfattar ett ömsesidigt erkännande av rättigheter och nationella strävanden.

BDS ledarskap arbetar mot freden genom att avvisa allt samarbete mellan israeler och palestinier. Genom att placera all skuld på ena sidan bara och genom att ignorera historia tjänar BDS-rörelsen de krafter som vill utplåna staten Israel. Det verkliga syftet med BDS är att arbeta för att Israel ska upphöra som en judisk och demokratisk stat.

Dela denna artikel, tack på förhand.

BDS-rörelsens manipulation och förfalskning av information

10 Apr

Den så kallade “BDS rörelsen” inriktar sig på att manipulera information och vilseleda för att agera mot Israel inom bl.a. akademiska, kommersiella, sociala och kulturella områden. Rörelsen blev inspirerad av den ökända 2001 års FN-konferens mot rasism i Durban, Sydafrika, och dess politiska slagord påminner om Sydafrikas apartheidregim och de upprepade anti-Israel slogans som finns i resolutioner från FN och Durban 2001. Bland slagorden finns t.ex. anklagelser om att Israel är en apartheidstat, koloniserar, diskriminerande ockupationsregim, kränkare av internationell rätt och liknande.

Man ignorerar medvetet att det finns t.ex. arabiska parlamentariker i Israel, arabiska domare i Israels Högsta Domstol, arabiska ministrar, arabiska chefer för sjukhusavdelningar, arabiska universitetsprofessorer, arabiska diplomater i utrikesförvaltningen, och mycket höga arabiska poliser och arméofficerare. Uppvigling till rasism i Israel är givetvis ett brott, liksom diskriminering på grund av ras eller religion.

Slagorden är väl utvalda då de vädjar till det humanitära engagemanget oavsett om det handlar om studenter eller kunder som besöker butiker, deltagare vid kulturevenemang, artister, eller kommersiella enheter avseende handel med Israel. Syftet är att manipulera information och då personer överlag saknar kunskap om detaljer och historia gällande den s.k. Mellanösternkonflikten finns risken att de köper manipulationen utan kritiskt tänkande.

Genom att använda slagorden mot Israel ökar förstås fördomar och fientlighet mot Israel. Vem som helst kan ju identifiera sig med och stödja en rörelse som till synes motsätter sig apartheid, diskriminering, ojämlikhet och kolonialism utan att ifrågasätta påståenden överhuvudtaget.

BDS-rörelsen har ett fåtal heltidsanställda men som däremot är välfinansierade och inspirerade av ledande palestinier, bland dem Omar Barghouti, Mustafa Barghouti, Nabil Sha’att m.fl. De organiserar evenemang främst i Europa och i Nordamerika, samlar in pengar och arrangerar seminarier, konferenser och demonstrationer till stöd för att isolera och bojkotta Israel på alla möjliga sätt.

Personerna ifråga påstår att de har stöd av hundratals arabiska, palestinska och andra icke-statliga organisationer men vid närmare granskning visar det sig att många av dessa organisationer verkar inte existera och är i vissa fall stödorganisationer för Hamas och andra terrorgrupper.

Utöver att BDS-anhängare på ett påträngande sätt i t.ex. butikers entréer ger information som är felaktig, vilseledande och falsk så hotar man även företag, leverantörer, butiker, akademiska institutioner och artister om de inte bojkottar Israel.

– Ovanstående text är utdrag och baserad på en artikel som är publicerad hos Jerusalem Center for Public Affairs med titeln Manipulation and Deception: The Anti-Israel “BDS” Campaign (Boycott, Divestment, and Sanctions) av Alan Baker and Adam Shay.

Den (ö)kända BDS-rörelsen försök till manipulation

20 Mar

BDS-rörelsens försök till manipulation: Den (ö)kända BDS-rörelsen
använder ju manipulerande teknik för att försöka vända folk och länder mot Israel.

De kanske mest kända försöken till manipulation är att stämpla Israel som en apartheidstat. Anledningen till det är förstås att apartheid är brott mot mänskligheten och skulle ett land tillämpa det har landet förlorat sin legitimitet som stat.

Då BDS-rörelsen har avvecklandet av staten Israel som huvudmål – även om det inte sägs i klartext – så blir anklagelsen om apartheid det verktyg som används för att försöka manipulera opinionen världen över.

Dock är det ju bortkastad tid och energi att anklaga Israel för apartheid då Israel är ju ett fritt och demokratiskt land, men “tack vare” apartheidanklagelsen så börjar det slå mer och mer emot BDS-rörelsen själva, då det är så uppenbart att de sprider falska anklagelser som inte ens Hamas i Gaza skulle kunna göra bättre med sin propaganda mot Israel.

Den s.k. Apartheidveckan mot Israel avslöjar den (ö)kända BDS-rörelsens mål

19 Mar

Den s.k. Apartheidveckan mot Israel avslöjar den (ö)kända BDS-rörelsens mål: Apartheidveckan som arrangeras världen över av BDS-rörelsen har ju som mål att delegitimera Israel för att på så sätt försöka få opinionen med sig att Israel saknar existensrätt.

Nu finns det många exempel att visa hur oseriös rörelsen är och att man struntar i palestinierna. Ett enkelt, men slående exempel, på hur BDS-rörelsen struntar i palestinierna är exempelvis palestiniernas situation i Libanon.

I Libanon kan t.ex. en palestinier inte äga mark och blir diskriminerad när de söker arbeten. Var är BDS-rörelsens protester mot denna diskrimination eller kanske rentav apartheid?

Arrrangeras det anti-demonstrationer mot Libanon utanför landets ambassad i Stockholm och i andra huvudstäder världen runt mot detta? Självklart inte, BDS-rörelsen struntar i palestinierna och använder dem som medel för sitt mål att Israel ska försvinna. Men det är ju förstås något som de aldrig under några som helst omständigheter kommer att lyckas med.

Israel kommer att överleva den (ö)kända BDS-rörelsen och en dag kommer palestinierna att förstå hur bedragna de i själva verket blev av rörelsen.

BDS-rörelsen “hycklande, oärlig kult…som vill utplåna Israel”, enligt en av Israels mest tuffa kritiker

24 Feb

BDS-rörelsen “hycklande, oärlig kult…som vill utplåna Israel”, enligt en av Israels mest tuffa kritiker Norman Finkelstein

Den s.k. Aparthied-veckan 26/2-3/3 i Sverige, som BDS-rörelsen står bakom, närmar sig och där man utlovar “härlig anti-apartheidatmosfär” på avslutningsfesten… enligt ett program som distribueras nu. Målet med Apartheid-veckan är som vanligt att delegitimera Israel.

BDS-rörelsen har utan tvekan tappat mark och inflytande “tack vare” att man alltför ofta gör anklagelser mot Israel som snabbt visar sig vara grundlösa när man gör en kontroll. Vidare så börjar sanningen om BDS-rörelsen komma ut till allmänheten, infrån själva rörelsen, hur oseriös och anti-fred man är i sitt förhållningssätt till Israel.

En som nyligen kom ut med besk kritik av BDS-rörelsen som själv ser rörelsen inifrån är författaren Norman Finkelstein. Säkert känner du till att han är minst sagt väldigt kritisk mot Israel, men t.o.m. han har under denna månad varudeklarerat BDS-rörelsen som “hycklande, oärlig sekt” och att BDS-rörelsen försöker framställa sig själva som människorättsaktivister medan rörelsens mål i själva verket är att eliminera Israel. Vidare “Jag börjar bli lite förbittrad med vad jag tror är en hel del nonsens… Vi kommer aldrig att få höra solidaritetsrörelsen stödja en två-statslösning.”

Dessutom hävdar Finkelstein att BDS-rörelsen har haft väldigt få framgångar, och att precis som en kult låtsas ledarna att de är enormt framgångsrika när de i själva verket får allmänheten att ta avstånd ifrån dem p.g.a. deras extrema åsikter.

BDS-rörelsen refererar till internationalla lagar i relation till palestinierna men när Israel kommer på tal så är internationella lagar som bortblåsta…

Säg NEJ till BDS-rörelsen OM du är för FRED mellan palestinier och Israel!

Länk till en artikel i Haaretz som tar upp Finkelsteins oväntade kritik av BDS-rörelsen, http://www.haaretz.com/blogs/a-special-place-in-hell/it-s-israeli-apartheid-week-just-tell-the-truth-1.414182.

Stöder du BDS bojkott?

14 Feb

Stöder du BDS (Bojkott, Desinvestering och Sanktioner) rörelsen? Om du stödjer BDS-rörelsen så stödjer du en organisation som aktivt arbetar för att underminera den judiska staten. Genom att använda vokabulär av internationella normer försöker rörelsen faktiskt systematiskt undergräva det internationella konsensus som erkänner Israels rätt att existera som en judisk stat. Fortsättning

Exempel på hur oseriösa den s.k. BDS-rörelsen är: Haaretz exclusive: Organizer of Gaza flotilla sought assistance from Assad’s office samt referens till Haaretz artikeln via SvD: Esbati ❤ Galloway ❤ al-Assad där artiklarna behandlar bl.a. Ship to Gaza.

Ytterligare bojkottsmisslyckande för den s.k. BDS-rörelsen

8 Feb

Ytterligare bojkottsmisslyckande för den s.k. BDS-rörelsen: Den brittiske musikern James Blake uppträdde i Tel Aviv under förra veckan och vägrade därmed ge efter för påtryckningar som har gjorts bl.a. via Facebook och Twitter att han skulle ställa in uppträdandet.Ytterligare bojkottsmisslyckande för den s.k. BDS-rörelsen: Den brittiske musikern James Blake uppträdde i Tel Aviv under förra veckan och vägrade därmed ge efter för påtryckningar som har gjorts bl.a. via Facebook och Twitter att han skulle ställa in uppträdandet.

BDS-rörelsens försök till att bojkotta Israel meningslöst

5 Sep

BDS-rörelsen ägnar så mycket energi åt något så meningslöst som bojkott av Israel. Arabförbundet har bojkottat Israel i över 60 år (!) och men det har inte hjälpt något för freden mellan palestinier och israeler. Inte heller har den 60 åriga bojkotten hindrat Israel från att bli en av världens ekonomiska framgångshistorier vilket är något som för alltid kommer att vara skrivet i historieböckerna.

Konserten med Israels Filharmoniska Orkester i London avbröts flera gånger

3 Sep

Israels Filharmoniska Orkester deltog i Londons musikfest BBC Proms Festival men var tvungna att avbryta sin konsert flera gånger i torsdagskväll, p.g.a. att pro-palestinska aktivister bland publiken började bua och skrek propagandaord. Trots den skärpta säkerheten i Royal Albert Hall så hjälpte det inte och utanför själva konserthuset fanns det pro-palestinska demonstranter som försökte störa insläppet av publiken. Dock lyckades man inte fullständigt förstöra konserten: http://www.ducttapemarketing.com/blog