Tag Archives: bds

BDS-rörelsens manipulation och förfalskning av information

10 Apr

Den så kallade “BDS rörelsen” inriktar sig på att manipulera information och vilseleda för att agera mot Israel inom bl.a. akademiska, kommersiella, sociala och kulturella områden. Rörelsen blev inspirerad av den ökända 2001 års FN-konferens mot rasism i Durban, Sydafrika, och dess politiska slagord påminner om Sydafrikas apartheidregim och de upprepade anti-Israel slogans som finns i resolutioner från FN och Durban 2001. Bland slagorden finns t.ex. anklagelser om att Israel är en apartheidstat, koloniserar, diskriminerande ockupationsregim, kränkare av internationell rätt och liknande.

Man ignorerar medvetet att det finns t.ex. arabiska parlamentariker i Israel, arabiska domare i Israels Högsta Domstol, arabiska ministrar, arabiska chefer för sjukhusavdelningar, arabiska universitetsprofessorer, arabiska diplomater i utrikesförvaltningen, och mycket höga arabiska poliser och arméofficerare. Uppvigling till rasism i Israel är givetvis ett brott, liksom diskriminering på grund av ras eller religion.

Slagorden är väl utvalda då de vädjar till det humanitära engagemanget oavsett om det handlar om studenter eller kunder som besöker butiker, deltagare vid kulturevenemang, artister, eller kommersiella enheter avseende handel med Israel. Syftet är att manipulera information och då personer överlag saknar kunskap om detaljer och historia gällande den s.k. Mellanösternkonflikten finns risken att de köper manipulationen utan kritiskt tänkande.

Genom att använda slagorden mot Israel ökar förstås fördomar och fientlighet mot Israel. Vem som helst kan ju identifiera sig med och stödja en rörelse som till synes motsätter sig apartheid, diskriminering, ojämlikhet och kolonialism utan att ifrågasätta påståenden överhuvudtaget.

BDS-rörelsen har ett fåtal heltidsanställda men som däremot är välfinansierade och inspirerade av ledande palestinier, bland dem Omar Barghouti, Mustafa Barghouti, Nabil Sha’att m.fl. De organiserar evenemang främst i Europa och i Nordamerika, samlar in pengar och arrangerar seminarier, konferenser och demonstrationer till stöd för att isolera och bojkotta Israel på alla möjliga sätt.

Personerna ifråga påstår att de har stöd av hundratals arabiska, palestinska och andra icke-statliga organisationer men vid närmare granskning visar det sig att många av dessa organisationer verkar inte existera och är i vissa fall stödorganisationer för Hamas och andra terrorgrupper.

Utöver att BDS-anhängare på ett påträngande sätt i t.ex. butikers entréer ger information som är felaktig, vilseledande och falsk så hotar man även företag, leverantörer, butiker, akademiska institutioner och artister om de inte bojkottar Israel.

– Ovanstående text är utdrag och baserad på en artikel som är publicerad hos Jerusalem Center for Public Affairs med titeln Manipulation and Deception: The Anti-Israel “BDS” Campaign (Boycott, Divestment, and Sanctions) av Alan Baker and Adam Shay.

Den (ö)kända BDS-rörelsen försök till manipulation

20 Mar

BDS-rörelsens försök till manipulation: Den (ö)kända BDS-rörelsen
använder ju manipulerande teknik för att försöka vända folk och länder mot Israel.

De kanske mest kända försöken till manipulation är att stämpla Israel som en apartheidstat. Anledningen till det är förstås att apartheid är brott mot mänskligheten och skulle ett land tillämpa det har landet förlorat sin legitimitet som stat.

Då BDS-rörelsen har avvecklandet av staten Israel som huvudmål – även om det inte sägs i klartext – så blir anklagelsen om apartheid det verktyg som används för att försöka manipulera opinionen världen över.

Dock är det ju bortkastad tid och energi att anklaga Israel för apartheid då Israel är ju ett fritt och demokratiskt land, men “tack vare” apartheidanklagelsen så börjar det slå mer och mer emot BDS-rörelsen själva, då det är så uppenbart att de sprider falska anklagelser som inte ens Hamas i Gaza skulle kunna göra bättre med sin propaganda mot Israel.

Den s.k. Apartheidveckan mot Israel avslöjar den (ö)kända BDS-rörelsens mål

19 Mar

Den s.k. Apartheidveckan mot Israel avslöjar den (ö)kända BDS-rörelsens mål: Apartheidveckan som arrangeras världen över av BDS-rörelsen har ju som mål att delegitimera Israel för att på så sätt försöka få opinionen med sig att Israel saknar existensrätt.

Nu finns det många exempel att visa hur oseriös rörelsen är och att man struntar i palestinierna. Ett enkelt, men slående exempel, på hur BDS-rörelsen struntar i palestinierna är exempelvis palestiniernas situation i Libanon.

I Libanon kan t.ex. en palestinier inte äga mark och blir diskriminerad när de söker arbeten. Var är BDS-rörelsens protester mot denna diskrimination eller kanske rentav apartheid?

Arrrangeras det anti-demonstrationer mot Libanon utanför landets ambassad i Stockholm och i andra huvudstäder världen runt mot detta? Självklart inte, BDS-rörelsen struntar i palestinierna och använder dem som medel för sitt mål att Israel ska försvinna. Men det är ju förstås något som de aldrig under några som helst omständigheter kommer att lyckas med.

Israel kommer att överleva den (ö)kända BDS-rörelsen och en dag kommer palestinierna att förstå hur bedragna de i själva verket blev av rörelsen.

StoppaBojkott.se: Ca 900 000 visningar av Facebook-inläggen

26 Feb

Ca 900 000 visningar av Facebook-inläggen: Sedan starten 1/7/2011 tills 17/2/2012 har hittills 875 175 visningar av inläggen gjorts, enligt Facebooks egen statistik

Det totala antalet “Gilla”-markeringar och kommentarer för samma tidsperiod uppgår till 10 370. Ett STORT TACK TILL DIG som regelbundet besöker informationssidan, läser, gillar, kommenterar och deltagit i de protester som vi tillsammans har gjort än så länge.

statistik facebook stoppa bojkott 2Om du har förslag, synpunkter på hur motarbeta bojkotter mot Israel så är du förstås alltid välkommen att höra av dig via vårt kontaktformulär, tack på förhand.

Det är enbart med Din Hjälp som det överhuvudtaget går att konfrontera den extremt negativa effekt bojkott mot Israel kan ha både kort- och långsiktigt, utöver försöken att stämpla Israel negativt. Att inte öppet motarbeta bojkotter på ett eller annat sätt mot Israel är också ett beslut. Det är ju inte bekvämt på något sätt för någon att gå i polemik mot bojkottsförespråkare, men om man vågar lämna den egna komfortzonen så går man ur det hela stärkt – med vetskapen om att “jag har gjort vad jag har kunnat”, och det är ju något absolut ingen kan ta ifrån en.

TACK IGEN TILL DIG som öppet tar ställning mot bojkotter och informerar på ett fair sätt om Israel och dess befolkning! Till sist så är tyvärr Israels biträdande utrikesminister och tidigare ambassadör i USA, Danny Ayalon, uttalande 2010 mer aktuellt än tidigare: “De som kräver en bojkott mot Israel bojkottar i praktiken fredsprocessen genom att automatiskt och otvetydigt stödja den palestinska positionen och pressar dem längre bort från förhandlingsbordet.”

Université Paris 8 – Saint Denis stoppade en planerad bojkottskonferens

26 Feb

Universitetet Université Paris 8 – Saint Denis har stoppat en planerad konferens med titeln “Israel: en apartheidstat?” den 27-28/2. Anledningen till att universitetsledningen tog det naturliga beslutet var att man bedömde att konferensarrangörerna inte skulle respektera principen om neutralitet vilket var ett krav om universitetet skulle upplåta lokaler, samt att den allmäna ordningen kunde bli hotad om man lät konferensen bli av då den skulle ha stark polemisk karaktär.

Arrangörerna fick dock chansen att anordna en konferens OM man tillät offentlig debatt men det är något som bojkottare och BDS-rörelsen är ökända för att undvika i och med deras argument är lätta att bemöta med fakta.

BDS-rörelsen ses för övrigt som en av få s.k. anti-fredsrörelser då rörelsen inte har fred mellan palestinier och israeler i sitt sikte utan enbart att den judiska staten ska upphöra. Fortsättning, http://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf_Communique_de_la_direction_de_l_universite_Paris_8_17_02_2012.pdf.

BDS-rörelsen “hycklande, oärlig kult…som vill utplåna Israel”, enligt en av Israels mest tuffa kritiker

24 Feb

BDS-rörelsen “hycklande, oärlig kult…som vill utplåna Israel”, enligt en av Israels mest tuffa kritiker Norman Finkelstein

Den s.k. Aparthied-veckan 26/2-3/3 i Sverige, som BDS-rörelsen står bakom, närmar sig och där man utlovar “härlig anti-apartheidatmosfär” på avslutningsfesten… enligt ett program som distribueras nu. Målet med Apartheid-veckan är som vanligt att delegitimera Israel.

BDS-rörelsen har utan tvekan tappat mark och inflytande “tack vare” att man alltför ofta gör anklagelser mot Israel som snabbt visar sig vara grundlösa när man gör en kontroll. Vidare så börjar sanningen om BDS-rörelsen komma ut till allmänheten, infrån själva rörelsen, hur oseriös och anti-fred man är i sitt förhållningssätt till Israel.

En som nyligen kom ut med besk kritik av BDS-rörelsen som själv ser rörelsen inifrån är författaren Norman Finkelstein. Säkert känner du till att han är minst sagt väldigt kritisk mot Israel, men t.o.m. han har under denna månad varudeklarerat BDS-rörelsen som “hycklande, oärlig sekt” och att BDS-rörelsen försöker framställa sig själva som människorättsaktivister medan rörelsens mål i själva verket är att eliminera Israel. Vidare “Jag börjar bli lite förbittrad med vad jag tror är en hel del nonsens… Vi kommer aldrig att få höra solidaritetsrörelsen stödja en två-statslösning.”

Dessutom hävdar Finkelstein att BDS-rörelsen har haft väldigt få framgångar, och att precis som en kult låtsas ledarna att de är enormt framgångsrika när de i själva verket får allmänheten att ta avstånd ifrån dem p.g.a. deras extrema åsikter.

BDS-rörelsen refererar till internationalla lagar i relation till palestinierna men när Israel kommer på tal så är internationella lagar som bortblåsta…

Säg NEJ till BDS-rörelsen OM du är för FRED mellan palestinier och Israel!

Länk till en artikel i Haaretz som tar upp Finkelsteins oväntade kritik av BDS-rörelsen, http://www.haaretz.com/blogs/a-special-place-in-hell/it-s-israeli-apartheid-week-just-tell-the-truth-1.414182.

Stöder du BDS bojkott?

14 Feb

Stöder du BDS (Bojkott, Desinvestering och Sanktioner) rörelsen? Om du stödjer BDS-rörelsen så stödjer du en organisation som aktivt arbetar för att underminera den judiska staten. Genom att använda vokabulär av internationella normer försöker rörelsen faktiskt systematiskt undergräva det internationella konsensus som erkänner Israels rätt att existera som en judisk stat. Fortsättning

Exempel på hur oseriösa den s.k. BDS-rörelsen är: Haaretz exclusive: Organizer of Gaza flotilla sought assistance from Assad’s office samt referens till Haaretz artikeln via SvD: Esbati ❤ Galloway ❤ al-Assad där artiklarna behandlar bl.a. Ship to Gaza.

Ytterligare bojkottsmisslyckande för den s.k. BDS-rörelsen

8 Feb

Ytterligare bojkottsmisslyckande för den s.k. BDS-rörelsen: Den brittiske musikern James Blake uppträdde i Tel Aviv under förra veckan och vägrade därmed ge efter för påtryckningar som har gjorts bl.a. via Facebook och Twitter att han skulle ställa in uppträdandet.Ytterligare bojkottsmisslyckande för den s.k. BDS-rörelsen: Den brittiske musikern James Blake uppträdde i Tel Aviv under förra veckan och vägrade därmed ge efter för påtryckningar som har gjorts bl.a. via Facebook och Twitter att han skulle ställa in uppträdandet.

http://www.stoppabojkott.se/natural-history-museum-i-london-vagrar-bojkotta-israeliska-foretag/

6 Feb

Ännu ett bojkottsförsök mot israeliskt företag avvärjt: Ett av Storbritanniens mest populära museer, Natural History Museum i London, har vägrat ge efter för krav från bojkottsaktivister att bryta sina relationer med det israeliska kosmetikaföretaget Ahava Dead Sea Laboratories. Professor Ian Owens, museets chef för vetenskap, menar att man aldrig skulle deltaga i några bojkotter som inte är sanktionerade från politiker och beslutsfattare.