Tag Archives: Benny Ferdinandsson

Utdrag från Benny Ferdinandssons (FP) överklagande gällande Ship to Gaza

28 Feb

Utdrag från Benny Ferdinandssons (FP) överklagande och som är bra att komma ihåg om din kommun funderar att göra samma sak som Botkyrka kommun gällande Ship to Gaza:

– “Det framgår med all tydlighet att Ship to Gaza har en tydlig utrikespolitisk agenda där det faktiska biståndet endast är medel för att uppnå organisationens mål.”

– “Då utrikespolitik inte är en kommunal angelägenhet utan endast en statlig angelägenhet så anser jag att detta bryter mot Kommunallagen (1991:900) 2 kap 1§.”

– “I Lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47) 5 Kap 7§ står att bistånd får lämnas till ”en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation eller i en annan svår situation som är följd av en nödsituation”

– “Ship to Gaza är en politisk organisation som hittills aldrig har levererat något bistånd till avsedd mottagare. Därför kan de inte ses som en internationell hjälporganisation i lagens mening.”

– “… lagen tydlig i att det är ett land som ska vara mottagare av biståndet. I detta fall är varken Gaza eller Palestina ett av Sverige erkänt land.”

– “På grundval av detta anser jag att Förvaltningsrätten ska ändra beslutet till att motionen ska avslås.”

Fortsättning, http://ferdinandsson.blogspot.com/2012/02/overklagan-om-beslut-om-bistand-via.html.