Tag Archives: Bojkotta israeliska varor

Bojkotta israeliska varor

13 Apr

Att bojkotta israeliska varor är kontraproduktivt och hjälper inte att skapa fred mellan palestinier och israeler

Det finns olika former av bojkott mot Israel och den gemensamma nämnaren för alla bojkotter är att försöka delegitimera landet bland världsopinionen för att på så vis förlora sitt existensberättigande.

Bojkott av israeliska produkter och företag är ekonomisk krigsföring mot Israel, utöver försöken att stämpla landet som en pariastat. Nu är kanske du en s.k. bojkottare och tror genom att bojkotta israeliska varor hjälper du freden att komma snabbare eller så kanske du gör det för att någon har sagt att Israel är en apartheidregim – i båda fallen så är svaren nej. Du hjälper inte freden för hur hjälper man freden genom splittring eller konflikt?

Israel har inget apartheidsystem vilket du enkelt kan kontrollera. Om Israel har apartheidsystem hur kommer det sig då det finns t.ex. arabiska parlamentsledamöter i Israel, arabisk minister i den israeliska regeringen, arabiska militära officerare i den israeliska armén, arabiska diplomater på israeliska ambassader o.s.v.? Israel har givetvis inte heller något apartheidsystem i Gaza eller Västbanken. Gaza styrs av terrororganisationen Hamas och Västbanken styrs av Abbas.

Bojkott mot Israel är inget fredligt medel, utan tvärtom så blir du utnyttjad av t.ex. BDS-rörelsen och t.o.m. av arabiska dikaturer som stödjer bojkott av Israel.

Om du tar dig tid och studerar BDS-rörelsen från dess grundande tills nu så kommer du att upptäcka att BDS-rörelsen inte förespråkar fred mellan palestinier och israeler. Tvärtom, de trakasserar palestinier som vill utveckla fredsskapande relationer med Israel och vill dessutom att Israel ska upphöra att existera.

Tänk på det nästa gång du vill bojkotta israeliska varor.
Dela denna artikel, tack på förhand.