Tag Archives: durban 2001

BDS-rörelsens manipulation och förfalskning av information

10 Apr

Den så kallade “BDS rörelsen” inriktar sig på att manipulera information och vilseleda för att agera mot Israel inom bl.a. akademiska, kommersiella, sociala och kulturella områden. Rörelsen blev inspirerad av den ökända 2001 års FN-konferens mot rasism i Durban, Sydafrika, och dess politiska slagord påminner om Sydafrikas apartheidregim och de upprepade anti-Israel slogans som finns i resolutioner från FN och Durban 2001. Bland slagorden finns t.ex. anklagelser om att Israel är en apartheidstat, koloniserar, diskriminerande ockupationsregim, kränkare av internationell rätt och liknande.

Man ignorerar medvetet att det finns t.ex. arabiska parlamentariker i Israel, arabiska domare i Israels Högsta Domstol, arabiska ministrar, arabiska chefer för sjukhusavdelningar, arabiska universitetsprofessorer, arabiska diplomater i utrikesförvaltningen, och mycket höga arabiska poliser och arméofficerare. Uppvigling till rasism i Israel är givetvis ett brott, liksom diskriminering på grund av ras eller religion.

Slagorden är väl utvalda då de vädjar till det humanitära engagemanget oavsett om det handlar om studenter eller kunder som besöker butiker, deltagare vid kulturevenemang, artister, eller kommersiella enheter avseende handel med Israel. Syftet är att manipulera information och då personer överlag saknar kunskap om detaljer och historia gällande den s.k. Mellanösternkonflikten finns risken att de köper manipulationen utan kritiskt tänkande.

Genom att använda slagorden mot Israel ökar förstås fördomar och fientlighet mot Israel. Vem som helst kan ju identifiera sig med och stödja en rörelse som till synes motsätter sig apartheid, diskriminering, ojämlikhet och kolonialism utan att ifrågasätta påståenden överhuvudtaget.

BDS-rörelsen har ett fåtal heltidsanställda men som däremot är välfinansierade och inspirerade av ledande palestinier, bland dem Omar Barghouti, Mustafa Barghouti, Nabil Sha’att m.fl. De organiserar evenemang främst i Europa och i Nordamerika, samlar in pengar och arrangerar seminarier, konferenser och demonstrationer till stöd för att isolera och bojkotta Israel på alla möjliga sätt.

Personerna ifråga påstår att de har stöd av hundratals arabiska, palestinska och andra icke-statliga organisationer men vid närmare granskning visar det sig att många av dessa organisationer verkar inte existera och är i vissa fall stödorganisationer för Hamas och andra terrorgrupper.

Utöver att BDS-anhängare på ett påträngande sätt i t.ex. butikers entréer ger information som är felaktig, vilseledande och falsk så hotar man även företag, leverantörer, butiker, akademiska institutioner och artister om de inte bojkottar Israel.

– Ovanstående text är utdrag och baserad på en artikel som är publicerad hos Jerusalem Center for Public Affairs med titeln Manipulation and Deception: The Anti-Israel “BDS” Campaign (Boycott, Divestment, and Sanctions) av Alan Baker and Adam Shay.