Tag Archives: eu israel

EU överväger att underlätta import av läkemedel från Israel

22 Feb

Europaparlamentet kan komma att ingå en överenskommelse (The Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products – ACAA) med Israel för att förenkla import av läkemedel till EU, och kraftigt minska den administrativa bördan av certifieringsförfaranden.

Detta skulle innebära en större möjlighet att få tillgång till ett bredare spektrum av generiska och kända varumärken för patienter i EU som är ansträngda av nationella budgetar gällande hälso- och sjukvård i hela unionen.

Tillhandahållande av hög kvalitet och prisvärda läkemedel är en relevant fråga i det rådande ekonomiska klimatet, och allt mer i framtiden med tanke på den snabbt åldrande befolkningen i Europa. Betydelsen av denna marknad i relation till välbefinnande europeiska patienter illustreras tydligt av det faktum att två-vägs handeln med läkemedel mellan EU och Israel uppgick till ca 8,8 miljarder kronor mellan 2008-2010. Fortsättning, http://www.europolitics.info/social/europe-needs-access-to-high-quality-and-affordable-medicines-art326458-26.html.