Tag Archives: feuerstein israel

Finland antar israelisk utbildningmetod till bl.a. förskolan

3 Maj

Reuven Feuersteins utbildningsprogram ska användas i Finland

Bakom utbildningsprogrammet står 90-åriga professor Reuven Feuerstein, en världsberömd kognitiv psykolog, professor i psykologi vid Institutionen för pedagogik vid universitetet i Bar Ilan och grundare av Feuerstein Institute (International Center for the Enhancement of Learning Potential).

Feuersteins program fokuserar på att förmedla kognitiv inlärning och har genomförts i hundratals skolor i Israel och i många länder världen över däribland USA, Holland, Frankrike, Brasilien och Indonesien.

Feuersteins inlärningssystem har redan varit i bruk i Finlands särskilda utbildningssystem i över 20 år vid behandling av autism och inlärningssvårigheter. Under de senaste åren har systemet tagits i bruk för att förbereda arbetslösa för arbetslivet.

Fortsättning till Feuerstein Institute, http://www.icelp.org/asp/main.asp.

Dela denna artikel, tack på förhand.