Tag Archives: fredsvecka

“Fredsvecka Israel” arrangeras på 75 universitet i USA och Kanada

28 Feb

Fredsvecka Israel är motvikt till BDS-rörelsens svartmålning av Israel

Under “Fredsvecka Israel” kommer de pro-israeliska studenterna förstås inte att demonisera palestinierna såsom BDS-rörelsen försöker göra med Israel utan man kommer att betona Israels framsteg som nation, visa att Israel har demonstrerat seriös vilja att göra med fred med palestinierna m.m.

Bland de universitet där fredsveckan kommer att genomföras märks bland andra University of California i Berkeley, universiteten i Chicago, Texas och Virginia, UCLA, DePaul University, Brooklyn College, Florida International University, Carleton University i Ottawa och Rutgers University. Fortsättning, http://www.hasbarafellowships.org/resources/campaigns/israel-peace-week-2.