Tag Archives: israel egypten

Israelisk soldat skjuten av terrorister är han vill ge afrikanska flyktingar vatten

25 Sep

Försöken att infiltrera Israel från Egypten fortsätter. Häromdagen sköts 20-årige IDF-soldaten Netanel Yahalomi ihjäl då han och flera av hans kamrater gjorde misstaget att lämna sin postering för att hämta vatten åt afrikanska flyktingar p
å gränsen mot Egypten. Bland flyktingarna hade terrorister gömt sig och utnyttjade den tillfälliga försvagningen av posteringen och attackerade. När striden var över hade då IDF-soldaten Netanel Yahalomi blivit dödad samt tre terrorister. IDF fann efteråt en hel del ammunition som terroristerna hade tagit med sig, bland det mest anmärkningsvärda hittades s.k. RPG-granater vilka kan slå ut pansarfordon.

IDF hedrar under den kommande veckan de kvinnor och män som tjänstgör i Caracal Battalion som har till uppgift att stoppa terrorinfiltration från Egypten.