Tag Archives: israel glädje

Israels hemlighet för lycka: Att leva på gränsen mellan överlevnad och förstörelse

17 Apr

Vilken är Israels hemlighet vilket gjorde att den judiska staten rangordnades som No 14 på FN:s World Happiness Report?

Israel rankas som No 14 i FN: s första World Happiness Report där listan leds av Danmark, Finland, Norge och Nederländerna, de paradis i världen av politisk korrekthet, välfärd, anti-war, ultra-liberala och anti-nationalistiska känslor, fyrar som enligt Global Peace Index, toppade listan över de mest “fridfulla” platserna i världen.

Hur kan judarna vara lyckliga när Iran närmar sig kärnvapen och hotar att radera ut dem från kartan? Hur kan de vara glada när araberna skjuter raketer varje dag på civila i Ashkelon, Beersheba, Ashdod och Sderot? Vilka är källorna till lycka för den enda FN-medlemmen som är “condemned to death” och bojkottade över hela världen?

Israel är mycket lyckligare än alla de europeiska länder som hade sitt krig sex årtionden sedan. Den judiska statens befolkning överstiger numera 7,5 miljoner, nio gånger högre än i 1948, året för statens skapelse. Israelerna är glada eftersom de har lyckats demografiskt och med tanke på diasporans låga födelsetal och höga assimilation, kan det inte dröja länge innan de flesta av världens judar är israeler.

Trots att judiskt hjältemod och israelisk kollektivism ger vika för individualismen i västvärlden, självkritik och oseriös hedonism är den israeliska lyckan mycket mer än den amerikanska drömmen om ett stort hus och en fin bil. Den judiska lyckan ligger i själva skärningspunkten mellan glädje och mening , en “nation som alla andra nationer” men också “ett ljus åt nationerna”.

Tro

Israeler, som har en av de längsta livslängderna av alla nationer i världen, är lyckliga eftersom deras land har en historia av upplysning, med den högsta produktionen av vetenskapliga publikationer per capita i världen, fler museer per capita och den högsta i hela världen gällande publicering av nya böcker. I det krigshärjade landet Israel har landet dock haft fem Nobelpristagare under de senaste fem åren.

Ett annat skäl är ekonomisk framgång. Inget annat industriland gör det bättre, särskilt för en nation som inte har naturresurser och har en befolkning mindre än Belgiens. Israels högteknologiska industri blomstrar, vilket gör landet känt som “start-up nation.”

Medan Israels sociala struktur delas djupt mellan ultra-ortodoxa judar och “hellenistiska” israeler, nationalister och vänstern så tror två tredjedelar av israelerna på G-d, och upprätthåller därmed hoppet och känslan av att det finns en högre mening och syfte i deras liv. Det finns också anknytning till det judiska landet, medan kärleken till sitt land är nationalistiskt tabu i västvärlden.

Totalt sett är Israels befolkning mycket motståndskraftig. En ny statlig studie visade att intifadan-eran våldet gjorde ingenting för att påverka Israels nationella moral. Israelerna är också glada eftersom de vet att Dimona och IDF är där för att skydda dem, även om armén förlorat en del av sin berömda avskräckande effekt.

Slutligen, det viktigaste skälet till varför Israels lycka är att jämföra fruktsamhetstalet gentemot självmord kan man se andelen som väljer att skapa nytt liv mot den del som väljer att förstöra sina egna. Det är därför judarna i slutändan kommer att vinna ett “100-årsjubileumskrig” mot en fiende som är redo att offra alla sina barn för att kasta israelerna i havet.

I Israel är firande av livet långt fler än minnen av döden. Det är Israels hemlighet för lycka: det är en fyr av liv på gränsen mellan överlevnad och förstörelse. I slutändan kommer livet att segra framför döden.

Utdrag från What’s Israel’s secret, which allowed Jewish state to rank 14th on global Happiness Report?
Dela denna artikel, tack på förhand.