Tag Archives: israel sverige

Dags för Innovation Day mellan Sverige och Israel?

8 Feb

I början av december förra året genomförde Frankrike och Israel den första s.k. Innovation Day mellan länderna i Paris. Organisatörer var den franska ministern för Ekonomi, Finans och Industri samt den israeliska ministern för Industri, Handel och Arbete. Ett 70-tal israeliska företag samt +300 franska företag inom områdena nanoteknik, alternativa energikällor samt information- och kommunikationsteknik deltog. Israel och Frankrike har redan förbundit sig att hålla liknande evenemang varje år, växelvis i Israel och Frankrike. Fortsättning, http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/israel/events-4069/article/france-israel-innovation-day-07-12.

Svenska och israeliska företag och universitet ett stort antal gemensamma projekt

5 Feb

Svenska och israeliska företag och universitet har ett stort antal gemensamma projekt i relation till teknik och forskning. Sveriges ambassad i Tel Aviv har listat projekten på deras website och många projekt ingår i EU: s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Fortsättning, http://www.swedenabroad.com/Page____87352.aspx