Tag Archives: israeliska ingenjörer

Israeliska ingenjörer har utvecklat en metod för att återvinna industriellt slam

17 Nov

Metoden består av två delar där del 1 minskar de skadliga ämnena och del 2 återvinner dem. Även om miljölagsstiftningar världen över i bästa fall kräver att industrianläggningar tar hand om slammet de orsakar genom en reningsprocess, slutar det ofta med att slammet förblir giftigt och farligt. Det nya sättet att ta hand om slammet kallas för ”20-80” där 20 står för 20% besparing i kostnader och 80 för 80% minskning i volym.