Tag Archives: lantbruk israel

Ex-rebeller från Nigeria studerar jordbruksdrift i Israel

15 Nov

The Galilee International Management Institute i Nahalal, Israel, erbjuder program och kurser i avancerat ledarskap, management och kapacitetsuppbyggnad för branschfolk från +160 länder runt om i världen. Institutionen har 10 olika avdelningar inom jordbruk, företagsekonomi, utbildning, miljö, hälsa, mänskliga resurser, nationell säkerhet, frivilligorganisationer, hamnar och sjötransporter samt turism. Ett av de länder som sedan ca 20 år tillbaka i tiden har använt sig av institutets möjligheter är Nigeria. Under 2011 har man t.ex. i två omgångar utbildat ex-rebeller från Nigeria inom grundläggande jordbruksdrift, självförsörjning och affärsmannaskap.

Lantbruksteknologi bygger broar mellan israeler och palestinier

2 Nov

Lantbruksteknologi bygger broar mellan israeler och palestinier. På den israeliska mässa som videon tar upp deltog över 400 palestinska representanter. http://www.youtube.com/watch?v=uaOyQ7PAj7E