Tag Archives: mashav afrika

Israels biståndsorganisation MASHAV bekämpar hungern i afrikanska länder

14 Maj

MASHAV har tecknat ett samförståndsavtal med den amerikanska motsvarigheten USAID

Avtalet är en del av USAID:s “Feed the Future” initiativ vilket möjliggör ett närmare samarbete i frågan om livsmedelsförsörjningen för att bekämpa hungern i Uganda, Etiopien, Tanzania och Rwanda.

“Feed the Future” strävar efter att öka jordbruksproduktionen och inkomster för både män och kvinnor på landsbygden som är beroende av jordbruket för sin försörjning. MASHAV kommer att bidra bl.a. med jordbruksexpertis, bevattning- och vattenteknik och jordbruksproduktion i torra områden. Vidare kommer man att fokusera på jämställdhetsfrågor, utbildning och anpassning till klimatförändringar.

Dela denna artikel, tack på förhand.