Tag Archives: mashav

Israeliska ögonläkares arbete i u-länder

22 Feb

Sionistiska Federationen i Sverige (http://www.zionit.se/) har kommit ut med ett nytt intressant nyhetsbrev där man bland annat berättar om israeliska ögonläkares arbete i u-länder: “Mashav som är Israels motsvarighet till svenska SIDA och ligger under utrikesdepartementet har i samarbete med organisationen Eyes from Zion och Kahn Foundation satt upp tillfälliga kliniker på lokala sjukhus och hjälpt 2 000 människor att få synen tillbaka. Det är en grupp israeliska ögonläkare med sköterskor som rest runt till Nepal, Myanmar (Burma), Uzbekistan, Tajikistan, Kambodja, Maldiverna och Etiopien och där opererat patienter med gråstarr och andra ögonåkommor under samlingsbegreppet okulär plastik. Samtidigt har de lärt upp personal på platsen. Denna har före israelernas ankomst valt ut de patienter som skulle opereras. Den medicinska utrustningen som krävdes för operationerna och eftervården inköptes av Mashav och flögs i förväg med diplomatpost till de olika länderna. Ynet News 12 januari 2012. “