Tag Archives: Netanyahu

Israel: Dra en röd linje mot Iran

29 Sep

Israels enkla budskap till världen idag via FN:

”… det finns bara ett sätt att fredligt hindra Iran från att få atombomber och det är genom att placera en tydlig röd linje om Irans kärnvapenprogram,” och ”Röda linjer leder inte till krig, röda linjer förhindrar krig”.

– Premiärminister Benjamin Netanyahu