Tag Archives: palestinagrupperna

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) verkar för Syriens intressen

26 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) verkar för Syriens intressen: I program och stadgar (http://palestinagrupperna.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs/program-och-stadgar) för Palestinagrupperna i Sverige (PGS) kan man läsa följande: ”PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina-Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter. ” Men i samma program och stadgar skriver PGS även att ”verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.”

Det låter ju minst sagt motsägelsefullt, först så tar PGS ”endast ställning” i den s.k. Palestina-Israelkonflikten, men samtidigt verkar PGS även verkar för att Israel ska lämna Golanhöjderna. Då tar man ju förstås ställning i en konflikt som inte rör den mellan palestinierna och Israel. Ligger det i svenska statens intresse att via Sida överhuvudtaget ge en enda krona till en organisation som PGS, vilka t.o.m. ger sig in i konflikten mellan Syrien och Israel?

Om du ännu inte har protesterat emot PGS missbruk av skattemedel kan göra det via facebook.com/pgsprotest. http://www.stoppabojkott.se

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) missbrukar dina skattepengar

20 Nov

Protestera mot att Palestinagrupperna i Sverige (PGS) missbrukar dina skattepengar till hatpropaganda mot Israel!

Som vi tidigare har nämnt så kritiserade NGO Monitor PGS skarpt p.g.a. av bland annat att Sveriges skattebetalares pengar finansierar lobbyverksamhet av den svenska regeringen (!). Den 7 november refererade vi till PGS nya propagandaskrift, som är finaniserad av svenska skattepengar, med rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”, vilket gjorde att Sveriges biståndsminister i en intervju med SvD utbrast:” – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.” Ja, om en minister använder ordet ”demonsieras” så är det i sig mycket allvarligt då regeringsmedlemmar ytterst sällan använder så tydliga ordalag.

Sida, som har godkänt finansieringen, har redan sagt att man inte alls kommer att kräva återbetalning av det generösa bidraget till Palestinagrupperna i Sverige, trots att man medger att det inte motsvarar Sidas krav… Nu får det vara nog! Förena dig i vår protest emot att svenska skattemedel används för politiska syften för att delegitimisera Israel! Palestinagrupperna i Sverige missbrukar skattemedel grovt och det är något som aldrig, aldrig får accepteras! ALDRIG. OM vi får in tillräckligt många protester så kan en förändring ske. Besök vår helt nya protestsida och deltag i protesten som vi sedan kommer att skicka till Sida och Sveriges biståndsminister. http://www.facebook.com/pgsprotest

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel till hatskrift

17 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel för 700 000 kr för att publicera falsk information om Israel, inget återkrav krävs. Kanske du läste NGO Monitors rapport (utlagd på vår website) om PGS från den 3/11 där PGS fick svidande kritik för att man använder Sveriges skattebetalares pengar för att finansiera lobbyverksamhet av den egna svenska regeringen (!). Utöver detta anklagade NGO Monitor PGS för vilseledande och falsk information om att jämföra Israel med det tidigare apartheid-Sydafrika.

Nu har PGS via Forum Syd (samarbetsorganisation till Sida) beviljats hela 700000 kr för publikation av en skrift samt ett antal seminarier. Skriften har rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” och t.o.m. Sida – bidragsgivaren – säger att skriften inte sprider kunskap utan enbart opinionsbildning, vilket strider emot att inte driva en politisk riktning.

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M): – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det inte funkat.”

Sprid gärna denna information till så många som möjligt, det måste bli ett slut på missbruket av våra skattepengar att PGS sprider falsk information obehindrat och dessutom inte görs återbetalningsansvarigt. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fnyheter%2Finrikes%2Fpalestinaskrift-vallar-strid_6616708.svd&h=OAQFetb8LAQHw4kDg6y0d1VeZvpeqoyft49XnHhw-rSA2OQ