Tag Archives: palestinier

Palestinierna värderar inte sina barn högt

24 Nov

Den bifogade videon tar upp en gammal aspekt som rör att palestinierna inte värderar sina barns liv högt, vilket förstås t.ex. de palestinska medierna, skolorna och de pro-palestinska organisationer som inte vågar ställa krav på sitt bistånd, bär en stor skuld av. Att ständigt höra hat mot Israel och judar påverkar givetvis vem som helst i längden och här vi ju ett område för PGS att arbeta med om de överhuvudtaget vågar göra det öppet – i t.ex. Hamas Gaza…

En intervjuad person i videon utbrister indignerat: ”De har ju pengar. Varför använder de pengarna för att odla hat? Varför? Det är inte bara hur de väljer att använda pengarna. De använder människorna, barnen, som självmordsbombare. Vilka myter bygger det på?” http://www.youtube.com/watch?v=v7H6zHfLUb8

Åminnelse av Kristallnatten

”Många opinionsbildare förklarar och försvarar angreppen genom att hänvisa till Israels politik, som då ofta beskrivs på ett sätt som vanställer densamma. Antisemitismen föddes dock inte med Israel, den fanns långt dessförinnan.Israel är inte ofelbart – det är ingen stat. Israel har under lång tid kämpat mot existentiella hot, som ingen annan stat någonsin har tvingats leva med under tillnärmelsevis lika lång tid. Israel har därför inte kunnat ta några risker. Ett allvarligt felsteg hade lätt kunnat bli det sista.

En sådan situation kan inte i längden hanteras utan att misstag uppkommer. Om man tänker bort Israel skulle antisemitismen inte klinga bort. Tvärtom –den skulle tvärtom under nya förevändningar nå nya höjder. Förintelsen skulle då utan tvekan komma att fullbordas. Att det idag finns en judisk stat är den försäkran vi har mot att Förintelsen fullbordas.

I arabvärlden är antisemitismen spridd. Judehatet går öppet hand i hand med fientligheten mot Israel.Antisemitisk litteratur trycks i ständigt nya upplagor. Antisemitiska filmer och TV-serier är populära. Skolböcker är inpyrda med antisemitiska vanföreställningar. Den befängda uppfattningen att det var judar som låg bakom attacken mot World Trade Center i New York är en etablerad sanning i den delen av världen. Vanföreställningar om judars ondska och lömska konspirationer om världsherravälde är vanliga. Det finns stora och populära organisationer som Hizbollah, Hamas och Al Qaida, som inte sticker under stol med att deras politiska mål är att fullborda Förintelsen. Politiska ledare med Irans premiärminister i spetsen sprider samma budskap.

Iran bygger kärnvapen som riktas mot Israel. Varför ? Israel är ett litet land. Minsta lilla kärnvapenstridsspets skulle göra hela området obeboeligt i många generationer. Syftet kan inte vara att använda marken till något annat -utan att mörda alla som bor där. Problemet för antisemiterna är nämligen inte Israels politik, utan dess existens. Israel står nämligen i vägen för ett fullbordande av Förintelsen.”

Allan Stutzinsky i Göteborgs Synagoga 9/11-2011