Tag Archives: palestinsk terror

Israelisk soldat skjuten av terrorister är han vill ge afrikanska flyktingar vatten

25 Sep

Försöken att infiltrera Israel från Egypten fortsätter. Häromdagen sköts 20-årige IDF-soldaten Netanel Yahalomi ihjäl då han och flera av hans kamrater gjorde misstaget att lämna sin postering för att hämta vatten åt afrikanska flyktingar p
å gränsen mot Egypten. Bland flyktingarna hade terrorister gömt sig och utnyttjade den tillfälliga försvagningen av posteringen och attackerade. När striden var över hade då IDF-soldaten Netanel Yahalomi blivit dödad samt tre terrorister. IDF fann efteråt en hel del ammunition som terroristerna hade tagit med sig, bland det mest anmärkningsvärda hittades s.k. RPG-granater vilka kan slå ut pansarfordon.

IDF hedrar under den kommande veckan de kvinnor och män som tjänstgör i Caracal Battalion som har till uppgift att stoppa terrorinfiltration från Egypten.

Protestbrev och namnlista till SVT gällande Gazas tårar

4 Feb

Protesterna fortsätter: ==> Protestera mot att SVT lät sig medvetet utnyttjas till att bli ett verktyg för den palestinska propagandan genom att sända den ökända hat- och propagandafilmen “Gazas tårar”, vilken demoniserar Israel. Klicka på Gilla-knappen på vår informationssida på Facebook för att deltaga i protesten. På fredag den 23/12 skickas en uppdaterad protestlista in till SVT.

För dig som vill skicka meddelanden till SVT och uttrycka din bestörtning över att SVT har fallit för pro-palestinska grupper i Sverige och blivit ett verktyg för den palestinska propagandan kan göra det till:
ingemar.persson@svt.se (ansvarig för att “Gazas tårar” sändes)
samt till SVT-chefen eva.hamilton@svt.se.
——-

Bäste Ingemar Persson,

vi vill med detta protestbrev uttrycka vår bestörtning, besvikelse och uppgivenhet över att du som chef för dokumentärredaktionen väljer att sända den brutala progagandafilmen “Gazas tårar”. Sedan igår eftermiddag tills nu deltager 220 personer i protesten (Facebook.com/stoppaisraelbojkotter) mot att visa propagandafilmen, vars namn följer efter protestbrevet.

De som står bakom filmen hävdar att man försöker skildra lidandet för en civilbefolkning under krig, men det finns ingen som helst bakgrundsinformation till Gazakriget 2008-2009 och än mindre så skildras förstås inte den israeliska civilbefolkningens lidande. Ursprunget till Gazakriget var som du vet att den israeliska civilbefolkningen blivit utsatt för flera tusen (!) raketer och granater från Gaza in mot israeliska byar och städer mellan 2001-2008. Merparten av granat- och raketattackerna har skett efter att Israel utrymde Gazaremsan 2005 och kriget var ett försök att reducera raket- och granatbeskjutning från Gaza mot Israel.

Vidare har du valt att inte ge något israeliskt synsätt och än mindre någon debatt efter att propagandafilmen har sänts, vilket minst sagt är rimligt och logiskt. Att visa propagandafilmen “Gazas tårar” gör att SVT håller samma låga nivå som många arabiska medier som skildrar konflikten mellan palestinier och israeler.

Det är beklagansvärt att du och SVT inte klarar av sin uppgift att visa integritet och inte falla för trycket för pro-palestinska grupper och ta in material som inte håller måttet i någon form av aspekt.

För den genomsnittlige TV-tittaren som ser propgandafilmen så kommer intrycket att vara att Israel dödar och skadar godtyckligt palestinska barn och civila, vilket är också propagandafilmens mål.

Sveriges Television har med “Gazas tårar” blivit en del av den palestinska propagandan och att dessutom visa filmen när en av de viktigaste judiska högtiderna, Chanukkah, startar idag visar Sveriges Televisions arrogans.

Med vänlig hälsning

Jan Lidén
Redaktör & Ansvarig utgivare
StoppaBojkott.se

Vi som deltager i protesten är följande:
Adam Bwin Musel
Adam Eberhag
Adam Pinski
Agneta Emerzon
Agneta Wirberg
Agny Abelsen
Alexander Widén
Alexandra Birk
Alexandre Knipström
Amnon Tsubarah
Anders Uhlin
André Jonsson
Andreas Wikstrand
Ania Björk
Anita Robinson
Anita Rothschild
Ann Jacobsson
Ann Varg Schön
Anna Berg
Anna Ormeryds
Annika Igell
AnnSofi Matti
Ariella Pass
Aron Tendler
Åsa Evegren
Åsa Högström
Avigail Rotbain
Avner Avi Waks
Axel Otterberg
Bengt Jönsson
Bengt-Ove Andersson
Berith Kulborg
Bertil Adania
Birgitta Bertilsson
Birgitta Rosen Rivai
Birgitta-Irene Lundberg
Bitten Nicander
Björn Isberg
Bo-Inge Svensson
Brita Laura Edholm
Camilla Folke
Carina Wickberg
Carl-Henrik Knutsson
Carl-Magnus Tegner
Christer Eriksson
Christian Dahlgren
Clas Jönsson
Cynthia Klein-Cuomo
Dan Levy
Daniel Holmgren
Daniel Olofsson
Daniel Rock
Daniella Avital
Daniella Ekkvinna
Danny Gocial
David Jansson
David Pushpa Roslund
David Semenov
Dieter Müller
Elisabet Nachman
Elsa Maria
Emil Lilja Obroucka
Éricha Stridmark
Eva Chiel
Frieda Wickerhoff-Strömberg
Glenn Ekeroth
Gudrun Stenberg
Gunilla Solara Rundby
Gunnar Niden
Gunnar Oehman
Gunnar Rundblad
Gunnel Önnhall
Gustav Bäckström
Håkan Nyberg
Hannele Svahn
Hans Wärn
Harriet Millner-Neuman
Harrieth Dämbäck Flamm
Hasse Gardelach
Helen Svennberg
Helena Isaksson
Helena Nordén Kafe
Heléne GimbergssonAnundsson
Hendrik Nyman
Henrik Karlsson
Idit Margulis
Igor Shapiro
Ilana Edner
IngaLill Holmén
Ingeborg Leffler
Inger Bertilsdotter
Inger Lindau
Irene Jerrebäck
Isaac Glajt
Israels Ambassad
Ivo Brncic
Jan Fredman
Jan Lidén
Jan Roth
Janine Sages
Joachim Graf von Dieter
Joakim Antonsson
Jonas Eberil
Jonas Golan
Josef Bakszt
Josef Zorsky
Julia Romanowska
Julius Hanmark
Jurij Lederman
Kari Jokinen
Katarina Maria Folkesdotter
Kauko Antbacke
Kent Högberg
Kikki Tellebo
Kim Milrell
Kim Sarah M. Blunk
Kjell Rabnor
Knut Bertil
Knut Isaksson
Kristina Kockum
Kyra Matustik
Laila Irene
Lars Neely
Lars Philipson
Leif Nelin
Lena Nidén
Lilian Andersson
Lis Glaser
Lisa Abramowicz
Lola Piasecka
Madeleine Moberg Fd Dahlström
Magnus Lanning
Manlio Giordano
Marcus Benjamin Henriksson
Maria Halkiewicz
Maria Linde
Maria Moberg
Marianne Löllbach
Markus Neuding
Martin Andersson
Martin Blecher
Mats Andreasen
Mats Englund
Mattias Odenberg
Matz Dunåker
Mauritz Johansson
Mi Grandin
Mia Måne
Mia Ovadia
Michael Szeps
Miklós Istvan Bedö
Miriam Lilja
Monica Öholm
Nasrin Sjögren
Nick Hofman
Nomi Lind
Ola Torbiörnson
Palle Vestergaard
Pär Fahlgren
Paulina Flasch
Peppe Pollack
Peter Cohn
Peter Holand
Peter Jacob Moos
Petrus Hägglund
Pia Höglund
Pierre Brill
Plysch-Björn Wikstoft
Ralph Haglund
Rasmus Moberg
Rebecca Kopelman
Rebecca Samuelsson
Rein Laforêt Mets
Rickard Fors
Risto Koskinen
Roberta Boson
Robin H Ramsel
Roger B Hermanson
Roger Flingan Flink
Ron Meyertov
Rosa Altman Gocial
Rose-Marie Dahl Lindgren
Sam Carlquist
Samuel Petersson
Sarah Leivestad
Shaul H. Lindblom
Siewert Öholm
Sigrun Høgsnes
Simon Boholm
Simone Grienspan-Tornwall
Sølvi Lamberg
Stefan Dozzi
Stefan Sturesson
Sumit Duggal
Susanna Bakall
Susanne Neuding
Tatiana Calderon
Thomas Andersson
Tom Nylund
Tomas Hedborg
Tomas Marlow
Tor Appelqvist
Torbjörn Gunnarsson
Torbjörn Karfunkel
Tord Nyström
Tord Timmers Nilsson
Torleif Malm
Tuvia Pollack
Tzdaka Baltzer
Ulrika Holmström
Ursula Ulterman
Victor Bouganim
Vilmos Rényi
Werme Maria
Wictoria Hånell
Wieslaw Kochanski
Wlodek Richter
Yael Kremer
Zvi Wirschubsky
אהרון דומיניק

Palestinierna värderar inte sina barn högt

24 Nov

Den bifogade videon tar upp en gammal aspekt som rör att palestinierna inte värderar sina barns liv högt, vilket förstås t.ex. de palestinska medierna, skolorna och de pro-palestinska organisationer som inte vågar ställa krav på sitt bistånd, bär en stor skuld av. Att ständigt höra hat mot Israel och judar påverkar givetvis vem som helst i längden och här vi ju ett område för PGS att arbeta med om de överhuvudtaget vågar göra det öppet – i t.ex. Hamas Gaza…

En intervjuad person i videon utbrister indignerat: ”De har ju pengar. Varför använder de pengarna för att odla hat? Varför? Det är inte bara hur de väljer att använda pengarna. De använder människorna, barnen, som självmordsbombare. Vilka myter bygger det på?” http://www.youtube.com/watch?v=v7H6zHfLUb8

Åminnelse av Kristallnatten

”Många opinionsbildare förklarar och försvarar angreppen genom att hänvisa till Israels politik, som då ofta beskrivs på ett sätt som vanställer densamma. Antisemitismen föddes dock inte med Israel, den fanns långt dessförinnan.Israel är inte ofelbart – det är ingen stat. Israel har under lång tid kämpat mot existentiella hot, som ingen annan stat någonsin har tvingats leva med under tillnärmelsevis lika lång tid. Israel har därför inte kunnat ta några risker. Ett allvarligt felsteg hade lätt kunnat bli det sista.

En sådan situation kan inte i längden hanteras utan att misstag uppkommer. Om man tänker bort Israel skulle antisemitismen inte klinga bort. Tvärtom –den skulle tvärtom under nya förevändningar nå nya höjder. Förintelsen skulle då utan tvekan komma att fullbordas. Att det idag finns en judisk stat är den försäkran vi har mot att Förintelsen fullbordas.

I arabvärlden är antisemitismen spridd. Judehatet går öppet hand i hand med fientligheten mot Israel.Antisemitisk litteratur trycks i ständigt nya upplagor. Antisemitiska filmer och TV-serier är populära. Skolböcker är inpyrda med antisemitiska vanföreställningar. Den befängda uppfattningen att det var judar som låg bakom attacken mot World Trade Center i New York är en etablerad sanning i den delen av världen. Vanföreställningar om judars ondska och lömska konspirationer om världsherravälde är vanliga. Det finns stora och populära organisationer som Hizbollah, Hamas och Al Qaida, som inte sticker under stol med att deras politiska mål är att fullborda Förintelsen. Politiska ledare med Irans premiärminister i spetsen sprider samma budskap.

Iran bygger kärnvapen som riktas mot Israel. Varför ? Israel är ett litet land. Minsta lilla kärnvapenstridsspets skulle göra hela området obeboeligt i många generationer. Syftet kan inte vara att använda marken till något annat -utan att mörda alla som bor där. Problemet för antisemiterna är nämligen inte Israels politik, utan dess existens. Israel står nämligen i vägen för ett fullbordande av Förintelsen.”

Allan Stutzinsky i Göteborgs Synagoga 9/11-2011

Israel dödad i palestinsk raket- och granatattack

4 Nov

En israel blev dödad och fyra andra skadades av de granater och raketer som avfyrades från Gaza mot Ashdod, Ashkelon, Gan Yavne och nära Be’er Sheva under lördagen. Hamas börjar säkert bli oroliga över att de resterande palestinska fångarna i den tidigare överenskomna fångutväxlingen inte blir av som planerat.
(Publicerat på Facebook 30/10)