Tag Archives: pallywood

Palestinska ”Pallywood” in action…

24 Sep

Den bifogade videon visar hur en ”avliden” palestinsk person inte bara återvänder från ”andra sidan” en gång, utan faktiskt två gånger… (!). För dig som
inte vet vad Pallywood står för så används termen när palestinier riggar våldsamma scener m.m. så att t.ex. västjournalister har något att rapportera hem hur brutala israeler och israeliska soldater är… Tror du inte på mirakler? Tänk om… välkommen till Pallywood. http://youtu.be/xRz5WnHemkw

“Pallywood” – den palestinska propagandan via medier

21 Sep

Efter att en videofilm publicerades igår via informationssidan på Facebook gällande palestinska falska skador som sprids bland medier så kommenterade en läsare det med att skriva “Pallywood strikes again…”. Vad termen “Pallywood” refererar till är iscensättningen av scener där palestinska och internationella journalister serveras propagandan att palestinierna är offer för “israelisk aggression”.

En del journalister är ju bara godtrogna och tror på vad som helst utan att kontrollera sanningshalten, vilket förstås gör att de drar ett löjets skimmer över sin yrkeskår. Än värre är att Israel får lida i världsopinionen p.g.a. falsk journalistik baserad på uppriggade scener av palestinier.

Sedan finns det medveten manipulation, förfalskning eller förvrängning av information från journalister som sedan publicerar det i sina respektive medier. I Sverige har exempelvis TT fått utstå många gånger kritik för att sprida uppgifter som inte stämmer överens med verkligheten p.g.a. enstaka journalister låta sina pro-palestinska åsikter gå före sanning.

I den bifogade videon indikeras hur palestinier riggar scener – för att få det extra actionfyllt skjuter palestinier i luften (videon högst upp) så att journalisterna åtminstone kan rapportera hem att en hel del skottlossning förekom med indirekta eller direkta anklagelser mot israeliska soldater.

Filmen är kanske något lång men i slutet kan du se skrattande palestinier som uppenbarligen är nöjda med sin “performance” – för dagen. Den andra videon behöver ingen extra förklaring, se och döm själv…

http://www.stoppabojkott.se/pallywood-den-palestinska-propagandan-via-medier/