Tag Archives: pgs hat

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel till hatskrift

17 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel för 700 000 kr för att publicera falsk information om Israel, inget återkrav krävs. Kanske du läste NGO Monitors rapport (utlagd på vår website) om PGS från den 3/11 där PGS fick svidande kritik för att man använder Sveriges skattebetalares pengar för att finansiera lobbyverksamhet av den egna svenska regeringen (!). Utöver detta anklagade NGO Monitor PGS för vilseledande och falsk information om att jämföra Israel med det tidigare apartheid-Sydafrika.

Nu har PGS via Forum Syd (samarbetsorganisation till Sida) beviljats hela 700000 kr för publikation av en skrift samt ett antal seminarier. Skriften har rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” och t.o.m. Sida – bidragsgivaren – säger att skriften inte sprider kunskap utan enbart opinionsbildning, vilket strider emot att inte driva en politisk riktning.

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M): – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det inte funkat.”

Sprid gärna denna information till så många som möjligt, det måste bli ett slut på missbruket av våra skattepengar att PGS sprider falsk information obehindrat och dessutom inte görs återbetalningsansvarigt. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fnyheter%2Finrikes%2Fpalestinaskrift-vallar-strid_6616708.svd&h=OAQFetb8LAQHw4kDg6y0d1VeZvpeqoyft49XnHhw-rSA2OQ