Tag Archives: pgs

Deltag i protesten mot Palestinagrupperna i Sverige (PGS) mot skattemissbruk

28 Nov

222 personer deltager hittills i protesten mot PGS-missbruket av skattemedel. Kommer vi att nå 300? Med din hjälp är det möjligt. Sprid protestlänken även till personer som inte är uttalade Israelvänner för nu handlar det ju om respekt för hur skattemedel brukas, tack på förhand.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) verkar för Syriens intressen

26 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) verkar för Syriens intressen: I program och stadgar (http://palestinagrupperna.se/palestinagrupperna-i-sverige-pgs/program-och-stadgar) för Palestinagrupperna i Sverige (PGS) kan man läsa följande: ”PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina-Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter. ” Men i samma program och stadgar skriver PGS även att ”verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.”

Det låter ju minst sagt motsägelsefullt, först så tar PGS ”endast ställning” i den s.k. Palestina-Israelkonflikten, men samtidigt verkar PGS även verkar för att Israel ska lämna Golanhöjderna. Då tar man ju förstås ställning i en konflikt som inte rör den mellan palestinierna och Israel. Ligger det i svenska statens intresse att via Sida överhuvudtaget ge en enda krona till en organisation som PGS, vilka t.o.m. ger sig in i konflikten mellan Syrien och Israel?

Om du ännu inte har protesterat emot PGS missbruk av skattemedel kan göra det via facebook.com/pgsprotest. http://www.stoppabojkott.se

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) en del av den palestinska politiska propagandan

20 Nov

Det som gör PGS-skriften ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” inte bara uppseendeväckande, men extremt uppseendeväckande i negativ aspekt, är den låga kvalitén. I raketfart haglar ensidiga anklagelser mot Israel och när man väl har kommit till sista sidan (vilket går snabbt då ca hälften av skriften består av bilder) så vaknar man upp snabbt till verkligheten igen, som är långtifrån så svart och vit som PGS framställer det.

Med tanke på att vi skattebetalare ändå har tvingats att tillsammans lägga upp 150000kr (!), enligt DN 10/11, till skriften så kunde man åtminstone förvänta sig mycket mer än en skrift hälften till fylld med bilder som läsaren ska påverkas av. För storleken på propagandaskriften är enbart 32 sidor, men då består ungefär 12-13 sidor totalt av bilder utöver en sida för kontaktuppgifter, m.a.o. det publicerade uppgår till ca föga 20 sidor. Till dessa 20 sidor behöver man knappast få skattemedel – det är bara söka information på Internet från erkänt kvalitativa källor vilket tar några timmar.

Om Sida – bidragsgivaren till propagandaskriften – varit ett privat företag hade man knappast slösat så katastrofalt med medel. Nu handlar det ju ”bara” om skattepengar och då spelar det uppenbarligen ingen som helst roll huruvida det är kvalité eller ej, och inte heller att statens skatter används till propaganda mot ett annat demokratiskt land. ==> Lek med tanken att Israels motsvarighet till Sida – MASHAV – tar beslutet att stödja en publikation som har som mål att skada Sverige som stat – hur hade Sveriges regering reagerat då? <==

Vidare brister skriften faktamässigt och i övrigt förvränger till det yttersta. Ett exempel är att "det existerade ett Palestina innan Israel bildades". För en person som regelbundet håller sig uppdaterad vad som sker i Mellanöstern, kan bjuda på att PGS "glömt" bort att göra det ´lilla´ tillägget att Palestina aldrig har varit en stat. Men för alla andra så tolkas det förstås som om Israel har erövrat en annan stat, nämligen ´Palestina´. Nu kommer 1000-tals eller rentav 100000-tals av ungdomar och äldre över hela Sverige få ta del av en uppenbar och medveten lögn – betalda av våra skattemedel. Hur kan Sida så lättvindigt skänka bort pengar till samma form av propaganda som sprids i palestinska medier och skolor?

Vidare så är PGS bara en i raden av naiva organisationer i den palestinska propagandan, då skriften ger näring åt det falska hoppet om att alla palestinska flyktingar och deras anhöriga som flydde undan kriget 1948, eventuellt ska få återvända vid en fredsuppgörelse. Lika lite som alla de judiska flyktingar som flydde eller fördrevs från arabiska länder och Iran ända från 1930-talet fram till början av 1970-talet skulle kunna få återvända, lika liten är chansen att palestinska flyktingar skulle kunna göra det. De palestinska flyktingarna lever och utnyttjas på ett falskt hopp och fungerar enbart som förhandlingsbrickor i det palestinska cyniska förhandlingsspelet med Israel.

Erik Helmerson träffade rätt i sin artikel i DN (10/11) "Desto viktigare att svenska staten, när den informerar i frågan (konflikten mellan palestinier och Israel, vår anm.), uttrycker sig sakligt. Så har inte skett med det bidrag på 150.000 kronor som Sida genom sin underorganisation Forum Syd betalat till Palestinagrupperna i Sverige (PGS). Snarare var det som att förse en fyraåring med kastrullock och träslev: resultatet har hörts högt och tydligt långt utanför köket."

När Sida slösar bort pengar så lättvindigt som på nämnda propagandaskrift, hur många miljoner har Sida genom årens lopp gett bort till PGS samt andra organisationer i propagandan mot Israel?

Varför kräver inte Sida skattebetalarnas pengar tillbaka från Palestinagrupperna i Sverige (PGS) gällande deras senaste propagandaskrift som både Sveriges biståndsminister och Sida själva underkänner? http://www.stoppabojkott.se/pgs-skattefinansierade-skrift-en-del-av-den-palestinska-politiska-propagandan/

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) missbrukar dina skattepengar

20 Nov

Protestera mot att Palestinagrupperna i Sverige (PGS) missbrukar dina skattepengar till hatpropaganda mot Israel!

Som vi tidigare har nämnt så kritiserade NGO Monitor PGS skarpt p.g.a. av bland annat att Sveriges skattebetalares pengar finansierar lobbyverksamhet av den svenska regeringen (!). Den 7 november refererade vi till PGS nya propagandaskrift, som är finaniserad av svenska skattepengar, med rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”, vilket gjorde att Sveriges biståndsminister i en intervju med SvD utbrast:” – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till.” Ja, om en minister använder ordet ”demonsieras” så är det i sig mycket allvarligt då regeringsmedlemmar ytterst sällan använder så tydliga ordalag.

Sida, som har godkänt finansieringen, har redan sagt att man inte alls kommer att kräva återbetalning av det generösa bidraget till Palestinagrupperna i Sverige, trots att man medger att det inte motsvarar Sidas krav… Nu får det vara nog! Förena dig i vår protest emot att svenska skattemedel används för politiska syften för att delegitimisera Israel! Palestinagrupperna i Sverige missbrukar skattemedel grovt och det är något som aldrig, aldrig får accepteras! ALDRIG. OM vi får in tillräckligt många protester så kan en förändring ske. Besök vår helt nya protestsida och deltag i protesten som vi sedan kommer att skicka till Sida och Sveriges biståndsminister. http://www.facebook.com/pgsprotest

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel till hatskrift

17 Nov

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) använde skattemedel för 700 000 kr för att publicera falsk information om Israel, inget återkrav krävs. Kanske du läste NGO Monitors rapport (utlagd på vår website) om PGS från den 3/11 där PGS fick svidande kritik för att man använder Sveriges skattebetalares pengar för att finansiera lobbyverksamhet av den egna svenska regeringen (!). Utöver detta anklagade NGO Monitor PGS för vilseledande och falsk information om att jämföra Israel med det tidigare apartheid-Sydafrika.

Nu har PGS via Forum Syd (samarbetsorganisation till Sida) beviljats hela 700000 kr för publikation av en skrift samt ett antal seminarier. Skriften har rubriken ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina” och t.o.m. Sida – bidragsgivaren – säger att skriften inte sprider kunskap utan enbart opinionsbildning, vilket strider emot att inte driva en politisk riktning.

Biståndsminister Gunilla Carlsson (M): – Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det inte funkat.”

Sprid gärna denna information till så många som möjligt, det måste bli ett slut på missbruket av våra skattepengar att PGS sprider falsk information obehindrat och dessutom inte görs återbetalningsansvarigt. http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fnyheter%2Finrikes%2Fpalestinaskrift-vallar-strid_6616708.svd&h=OAQFetb8LAQHw4kDg6y0d1VeZvpeqoyft49XnHhw-rSA2OQ