Tag Archives: ship to gaza fackförbund

Vilka blir 2012 års kommande lyxresor á la Ship to Gaza – kanske med hjälp av din medlemsavgift till ett fackförbund?

14 Maj

Ring gärna till ditt förbund och fråga om de planerar att kasta pengar bokstavligen i sjön genom att stödja propagandamaskinen
Ship to Gaza som aktivt söker konflikt med den israeliska militären
istället för att hjälpa den palestinska civilbefolkningen.

Ship to Gaza har inget som helst inflytande över situationen i Gaza och än mindre kan påverka terrororganisationen Hamas att tillämpa mänskliga rättigheter bara för att ett antal naiva fackföreningar och förbund öppnar sin plånbok. Vidare är det nära korruption att använda medlemsavgifter för något så politiskt och militant som Ship to Gaza.

Hamas och andra liknande grupper runtom i Mellanöstern skrattar gott när de hör att en ny konvoj med Ship to Gaza kryssar förvirrat runt någonstans på Medelhavet, där inte ens de hade nog kunnat föreställa sig att det finns folk i demokratier som hjälper terrororganisationer att fortleva.

Varför begär inte Handels, Byggnads, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska barnmorskeförbundet tillträde till Hamas förhörsrum och fängelser för i Gaza att vakna upp ur sin törnrosasömn och se på plats vilka extremt brutala krafter de stödjer?

Ship to Gaza har enbart konflikt mot Israel i tankarna – att hjälpa palestinierna står inte i fokus.

Dela denna artikel, tack på förhand.